Actueel

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten die betrekking hebben op wonen, ondernemen, toerisme & de gemeenteraad van Voorst.  

Persberichten

Persberichten

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de persberichten die door de gemeente Voorst zijn uitgebracht. 

Voorstwijzer

Voorstwijzer

De gemeente Voorst biedt nieuws en informatie aan via de pagina's Voorstwijzer in de wekelijkse uitgave van het huis-aan-huisblad Het Voorster Nieuws. 

Bekendmakingen

Bekendmakingen

De gemeente Voorst geeft de bekendmakingen met ingang van juli 2011 in verkorte vorm weer in de Voorstwijzer. De bekendmakingen worden daarnaast op de gemeentelijke website gepubliceerd.  

Vergaderstukken gemeenteraad

Vergaderstukken gemeenteraad

De vergaderstukken van de gemeenteraad van Voorst zijn beschikbaar via het raadsinformatiesysteem. Het raadsinformatiesysteem bevat alle agenda's, vergaderstukken, verslagen en besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van de raad van de gemeente Voorst. 

Aanbestedingen

Aanbestedingen

Een aanbesteding is de procedure waarbij de gemeente Voorst bekend maakt dat zij een opdracht wil laten uitvoeren en geïnteresseerde instanties vraagt zich te melden.  

Veranderingen Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

Veranderingen Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

Het rijk draagt in 2015 allerlei taken over aan gemeenten. Dan krijgt de gemeente een regierol op het gebied van jeugdhulp (Jeugdwet), ondersteuning thuis (Wmo 2015) en deelname aan de arbeidsmarkt (Participatiewet).