Aanbestedingen gemeente Voorst

Bent u ondernemer en doet u zaken met de gemeente Voorst? Dan is het goed te weten dat de gemeente algemene inkoopvoorwaarden hanteert. Voor alle aanvragen, aanbiedingen aan en overeenkomsten van de gemeente Voorst gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Levering en Diensten gemeenten regio Stedendriehoek, met uitzondering van die op het gebied van ICT, daarvoor gelden de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).

De gemeente Voorst leeft de regels en wetten na die in Nederland en Europa gelden voor aanbesteding. Hiermee wil de gemeente ondernemers rechtvaardig behandelen en eerlijke concurrentie bevorderen.

De uitgangspunten voor inkoop en aanbesteding vindt u in het beleidsdocument Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Voorst 2017.

Actuele aanbestedingen

Uitvoeren verhuurproces

De gemeente is eigenaar van de bedrijfswoning aan de Oude Rijksstraatweg 38 te Twello. De bedrijfswoning is verbouwd tot 4 appartementen die vanwege de bestemming gedurende een periode van maximaal 10 jaar na vergunningverlening verhuurd mogen worden (uiterlijk tot 1 oktober 2027). De appartementen zijn bestemd voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. 

De gemeente wil het verhuurproces gedurende maximaal vijf jaar laten uitvoeren door een derde partij. Het onderhoud aan het pand en de tuin wordt aangestuurd en uitgevoerd door en voor rekening van de gemeente Voorst. De overeenkomst kent een looptijd van vijf jaren en start op 1 oktober 2018.

Indien u interesse heeft voor het uitvoeren van de dienstverlening omtrent het verhuurproces dan kunt u dit uiterlijk 26 juli 2018 aangeven bij Harry Davelaar, senior gebouwenmanagement binnen de gemeente Voorst. Hij is bereikbaar via e-mailadres h.davelaar@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data