Nieuws gemeente Voorst

23
jul

Uitnodiging meedenken over nieuw verkeersbeleid

categorieën: Wonen, Ondernemen

De gemeente Voorst werkt aan een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). De eerste stap hiertoe is een goede evaluatie van het oude beleid. Uw inbreng, als verkeersdeelnemer, is hierin belangrijk. Daarom nodigt de gemeente u uit om één...

19
jul

Grote impuls voor elektrisch rijden en duurzame energie

categorieën: Ondernemen, Wonen

Het elektrisch rijden krijgt in Gelderland en Overijssel een enorme impuls met de aanleg van 4500 nieuwe laadpunten. Daarmee komen er vier keer zoveel laadpunten in de openbare ruimte van 43 gemeenten in beide provincies. De gemeente Voorst is één...

17
jul

Naar school met leerlingenvervoer

categorieën: Wonen

Gaat uw kind in het nieuwe schooljaar met leerlingenvervoer naar school? Dan krijgt u vanaf 16 juli 2018 per post een brief met informatie van PlusOV. In de brief vindt u de instap- en uitstapadressen en de dagen waarop PlusOV uw kind gaat...

16
jul

Besluitenlijst raadsvergadering 10 juli 2018

categorieën: Gemeenteraad

In de openbare raadsvergadering van 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de volgende onderwerpen: Bestemmingsplan Koppelstraat 57, TwelloBestemmingsplan Bonenkampsweg 4B, Voorst Bestemmingsplan Kruisakkerweg 5,...

16
jul

Besluitenlijst raadsvergadering 9 juli 2018

categorieën: Gemeenteraad

In de raadsvergadering van maandag 9 juli 2018 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen: Benoeming wethoudersBesluitDe raad benoemt de heren A.B. Lagerweij, H.J. Pinkster, H. van der Sleen en W.I.J.M. Vrijhoef als wethouders en stelt...

12
jul

Bestaande fietsroute F344 tussen Apeldoorn, Twello en Deventer is verbeterd

categorieën: Ondernemen, Wonen, Toerisme

Fietsers tussen Apeldoorn en Deventer kunnen nu vlot én veilig hun bestemming bereiken. De geplande maatregelen voor de verbetering van de bestaande fietsroute tussen Apeldoorn-Twello-Deventer zijn afgerond. Afgelopen vrijdag vond daarom de...

11
jul

Gemeente controleert adressen

categorieën: Wonen

De gemeente Voorst controleert adressen en werkt hiervoor samen met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Overheidsdiensten die twijfels hebben over de bewoning van een adres geven dit door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek....