5
apr

Besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2018

Categorieën: Gemeenteraad ( 5 april 2018)

In de raadsvergadering van 28 maart 2018 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Gewijzigd raadsvoorstel Instellen commissie onderzoek rechtmatigheid verkiezingen

Besluit
De raad benoemt de raadsleden A. Bannink, mr. ing. G. Schimmel, J.B.H. Boerkamp-Leisink, H. de Graaf, drs. A.M. Lasance en A.A. Jansen als lid van de commissie onderzoek rechtmatigheid van de  gemeenteraads-verkiezingen op 21 maart 2018.

Toelichting
Gelet op de bepalingen in de Kieswet dient na een verkiezing van een gemeenteraad door de raad een oordeel te worden gegeven over de rechtmatigheid van deze verkiezing. Dit gebeurt op basis van het proces verbaal van het Centraal Stembureau. De commissie onderzoek rechtmatig verloop verkiezingen 21 maart 2018 brengt een advies uit aan de gemeenteraad, waarna de 'oude' raad op 28 maart hierover een besluit dient te nemen. Omdat in de Regeling raadswerk staat dat elke fractie hierin is vertegenwoordigd wordt nu voorgesteld de heer A.A. Jansen van Lijst Arend toe te voegen aan de commissie. Daarmee bestaat de commissie uit de raadsleden A. Bannink, mr. ing. G. Schimmel, J.B.H. Boerkamp-Leisink, H. de Graaf, drs. A.M. Lasance en A.A. Jansen. 

Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

 

Gewijzigd raadsvoorstel Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad

Besluit
De raad benoemt de raadsleden A. Bannink, mr. ing. G. Schimmel, J.B.H. Boerkamp-Leisink, H. de Graaf,drs. A.M. Lasance en A.A. Jansen als lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven inzake  de toelating van alle 19 raadsleden die op 21 maart 2018 zijn  gekozen.

Toelichting
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 benoemt de voorzitter van het centraal stembureau 19 raadsleden. Voordat de gemeenteraad een besluit over de toelating als lid van de raad van deze 19 personen (dus ook over diegenen die in de periode 2014 – 2018 al raadslid waren) kan nemen, moet de raad de zogenaamde geloofsbrieven onderzoeken, conform artikel 2.3. uit de Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad Voorst 2018.

Omdat in deze regeling staat dat elke fractie hierin is vertegenwoordigd wordt nu voorgesteld de heer A.A. Jansen van Lijst Arend toe te voegen aan de commissie. Daarmee bestaat de commissie uit de raadsleden A. Bannink, mr. ing. G. Schimmel, J.B.H. Boerkamp-Leisink, H. de Graaf, drs. A.M. Lasance en A.A. Jansen. 

Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen (18 stemmen voor en geen stemmen tegen).

 

Onderzoek rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezing  van 21 maart 2018

Besluit
De raad stelt de rechtmatigheid van de verkiezing en de op basis daarvan op 23 maart 2018 vastgestelde uitslag vast.

Toelichting
Een commissie van raadsleden heeft het verloop van de verkiezingen in de gemeente Voorst onderzocht. De commissie heeft de raad geadviseerd om de rechtmatigheid van de verkiezingen en daarmee de uitslag vast te stellen. De raad heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen  (18 stemmen voor en geen stemmen tegen). 

 

Toelating leden gemeenteraad

Besluit
De raad besluit toe te laten als leden van de raad van de gemeente Voorst:
A.B. (Arjen) Lagerweij, E.K. (Edo) Horstman, I.W.M. (Ingrid) Aarnink – Westerbeek, B.G.J. (Björn) van Ekeren, R.G.H. (Rein) Hazelaar, R.R.S. (Robert) Bosch, H.G.M. (Miriam) Jansen – Greiving, J.I.H.M. (Han) Lubberink, H. (Hans) van der Sleen, J.H. (Ans) van Amerongen – Elfferich, J.E. (Emiel) de Weerd, G. (Gerrit) Schimmel, R.W. (Ruud) Kooij, E. (Bert) van de Zedde, M.M.G. (Margret) Suelmann, L. (Bert) Visser, B.M. (Bertine) Grevinga, W.I.J.M. (Wim) Vrijhoef en  A.A. (Arend) Jansen.

Toelichting
Een commissie van raadsleden heeft de geloofsbrieven van de 19 gekozen raadsleden onderzocht. Op grond daarvan zijn er geen belemmeringen deze personen als raadslid toe te laten. De gemeenteraad heeft daarop conform het advies van de commissie en unaniem (18 stemmen voor en geen stemmen tegen) besloten deze personen toe te laten tot het raadslidmaatschap.

 

Meer informatie
Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten kunt hier bekijken. 
Hebt u vragen? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen, griffier: 0571-27 92 17 of raad@voorst.nl

Besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2018

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data