27
sep

Drie leveranciers voor hulpmiddelen

Categorieën: Wonen (27 september 2018)

Vanaf 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Voorst voor hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen terecht bij drie nieuwe leveranciers: Hulpmiddelencentrum, Medipoint en Meyra. De gemeenten Voorst, Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe en Zutphen hebben de aanbesteding voor hulpmiddelen binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) onlangs afgerond. Tot eind september 2018 is Welzorg nog de leverancier. 

Leverancier vanaf 1 oktober
De gemeente informeert de inwoners die voor 1 oktober al gebruik maakten van hulpmiddelen, per brief over deze verandering. Deze inwoners weten dan bij welke leverancier ze terecht kunnen als er iets is met het hulpmiddel dat ze al hebben. Inwoners die na 1 oktober 2018 voor het eerst een hulpmiddel van de gemeente in bruikleen krijgen, kunnen voor één van de drie leveranciers kiezen. Voor inwoners met meerdere hulpmiddelen is geregeld dat zij niet met meerdere leveranciers te maken krijgen.

Kwaliteit voorop
De gemeenten hebben bij het selecteren van nieuwe leveranciers vooral op de kwaliteit gelet. Om dat ook in de toekomst te kunnen waarborgen, gaan de gemeenten vaker dan voorheen de tevredenheid onderzoeken van de inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen. De informatie die daar uit komt, wordt gebruikt in periodieke gesprekken met de leveranciers. De mogelijkheid voor inwoners om te kiezen uit één van de drie leveranciers moet ook bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data