11
jul

Gemeente controleert adressen

Categorieën: Wonen (11 juli 2018)

De gemeente Voorst controleert adressen en werkt hiervoor samen met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Overheidsdiensten die twijfels hebben over de bewoning van een adres geven dit door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Als een woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP) niet juist is dan is adresfraude, misbruik van toeslagen of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes mogelijk. Ook kunnen mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben niet bereikt worden bij een onjuist adres. Het juiste woonadres in de BRP is dus van groot belang of het nu om zorg, onderwijs, politie, brandweer of belastingen gaat. De gemeente onderhoudt de BRP. 

Adresonderzoek
Het adresonderzoek kan onder andere ook uit een huisbezoek bestaan. Dit gebeurt echter alleen bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren. Als uw adres onderzocht wordt gaat dit niet altijd om een vermoeden van fraude. Vaak blijkt het om een misverstand of een vergeten verhuismelding te gaan. Als uit het onderzoek blijkt dat er een correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zal de gemeente dit aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van de betrokkenen. Deze wijziging in de BRP-registratie kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.

Zelf verantwoordelijk voor juiste registratie
Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Wie verhuist moet dat zo snel mogelijk melden bij de gemeente (vier weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing). Op www.mijnoverheid.nl (inloggen met uw DigiD) kunt u zelf controleren of u goed geregistreerd staat. Correcties geeft u door aan Publiekszaken bij de gemeente Voorst. Hier kunt u ook om een adresonderzoek vragen als u slachtoffer bent van adresmisbruik. 

Vragen over adresonderzoek of huisbezoek
Hebt u vragen over het adresonderzoek of het huisbezoek? Neem gerust contact op met Publiekszaken bij de gemeente Voorst: 0571-27 99 11, of adresonderzoek@voorst.nl. U kunt ook persoonlijk naar de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis op maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 14.00 uur en maandagavond 17.00 uur – 20.00 uur. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data