28
aug

Gladde wegen door modder maisoogst

Categorieën: Wonen (28 augustus 2018)

In de loop van september en de eerste helft van oktober wordt vaak mais geoogst. Maar door de lange droogteperiode is nu al de eerste mais, vroeger dan voorgaande jaren, van het land. Tijdens het oogsten van de mais komt er vaak modder op de weg. De vervuilde wegen worden, vooral als het regent, glad waardoor er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Weggebruikers moeten in deze periode daarom alert zijn op gladde (land)wegen. 

Modderborden
De gemeente heeft met de agrarische bedrijven afgesproken dat zij modderborden bij de vervuilde wegvakken plaatsen om de overige weggebruikers te waarschuwen. Daarnaast maken de agrariërs, na afloop van de werkzaamheden, zelf de openbare weg schoon. De politie en medewerkers van de gemeente Voorst zien hier nauwlettend op toe. Ziet u een gevaarlijke (weg)situatie? Maak hier melding van via www.verbeterdebuurt.nl

Gladde wegen door modder maisoogst

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data