19
jul

Grote impuls voor elektrisch rijden en duurzame energie

Categorieën: Ondernemen, Wonen (19 juli 2018)

Het elektrisch rijden krijgt in Gelderland en Overijssel een enorme impuls met de aanleg van 4500 nieuwe laadpunten. Daarmee komen er vier keer zoveel laadpunten in de openbare ruimte van 43 gemeenten in beide provincies. De gemeente Voorst is één van de deelnemende gemeenten. Gebruikers van deze nieuwe laadpalen betalen op dit moment de laagste prijs van Europa. Tegelijkertijd start de grootste praktijkproef naar slim laden. Hierin wordt onderzocht hoe elektrische auto’s zoveel mogelijk kunnen laden op duurzame energie. De winnaar van deze grootste Europese aanbesteding voor laadpunten is Ecotap. Dat bedrijf gaat in samenwerking met Allego na de zomer van start met aanleg, beheer en onderhoud van de openbare laadpalen in de deelnemende gemeenten. 

Elektrisch rijden is het nieuwe normaal
Volgens de gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel heeft de provincie dit initiatief genomen omdat de beschikbaarheid van voldoende laadpunten in de openbare ruimte cruciaal is voor autobezitters om over te stappen naar elektrische auto’s. Peter Drenth, Gelders gedeputeerde voor energie en klimaat: “We lopen hiermee voorop in de omslag naar duurzame mobiliteit door minder CO2-uitstoot en een schonere leefomgeving. Met deze toename van het aantal laadpunten wordt elektrisch rijden het nieuwe normaal.”

Grootste praktijkproef slim laden
De provincies kiezen samen met de netbeheerders Enexis Groep en Alliander voor slim laden. Met slim laden kunnen elektrische auto’s sneller laden als duurzame energie uit zon en wind volop beschikbaar is. Dat draagt bij aan de energietransitie, schonere lucht en minder CO2 uitstoot. We onderzoeken samen met autorijders hoe dit in de praktijk werkt. De drie jaar durende praktijkproef is wereldwijd het grootste (gedrags)onderzoek naar slim laden. Harm-Jan Idema van Enpuls namens de slim laden partners: “Door meer gespreid over de dag te laden, gebruiken we meer energie uit zon en wind en voorkomen we overbelasting tijdens de drukke uren.”

Laagste prijs
De grote omvang van het aantal laadpunten heeft geleid tot de laagste prijs van Nederland van 15 cent per kWh. De e-rijder betaalt zo per gereden kilometer 1/3 van de kosten voor fossiele brandstoffen. In overleg met de deelnemende gemeenten waaronder de gemeente Voorst, plaatst Ecotap in samenwerking met Allego de laadpalen. Onderdeel van de aanleg is ook dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie door samenwerking met lokale energie coöperaties. 

Laadpaal in de gemeente Voorst aanvragen
Inwoners van de gemeente Voorst kunnen vanaf nu een publieke laadpaal aanvragen via openbaarladen.nl. Voorwaarde is dat er geen mogelijkheid is om een laadpunt op eigen terrein te realiseren, binnen een afstand van 250 meter geen laadpaal staat en dat de aanvrager woonachtig is in de gemeente of minimaal 20 uur per week werkzaam is in de gemeente Voorst. De gemeente Voorst maakt voor de locaties van de publieke laadpalen een plankaart waarbij de reactie van inwoners gewenst is. Hiervoor organiseert de gemeente in het najaar een bijeenkomst, berichtgeving hierover volgt nog. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data