31
jan

Informatieavond Energie en Erfgoed 14 februari 2018

Categorieën: Wonen (31 januari 2018)

Op woensdag 14 februari organiseert de gemeente van 19.30 uur tot 22.00 uur een informatieavond in het gemeentehuis voor eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumenten. Deze informatieavond staat in het teken van duurzaamheid bij monumenten. 

Energiebesparing en comfort
In de gemeente Voorst wordt enthousiast aan de duurzaamheidsdoelstellingen gewerkt. Ook bij monumenten kan er veel gewonnen worden aan energiebesparing en wooncomfort, maar dat vraagt wel om extra aandacht. Hoe kan verduurzaming plaatsvinden zonder de monumentale waarden van een pand aan te tasten? Worden duurzaamheidsplannen gesubsidieerd?

Programma
19.15 uur   Inloop
19.30 uur   Start van de informatieavond

Spreker 1:   Denise Huntjens van Energie in Erfgoed
Spreker 2:   Jelleke Bosma van de gemeente Voorst

Pauze

Spreker 3:   Michel Terlingen van de Monumentenwacht Gelderland en de Provincie Gelderland
Spreker 4:   Ina Roeterdink van het Nationaal Restauratiefonds

Zowel voor als na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen

21.45 uur   Afsluiting van de informatieavond

Aanmelden
Deze waardevolle informatieavond geeft de eigenaren van een monument inzicht in de praktische mogelijkheden en de financiering van energiebesparing bij monumenten.

Bent u geïnteresseerd? Meldt u aan bij l.kuipers@voorst.nl onder vermelding van ‘Informatieavond energie en erfgoed’. U bent hartelijk welkom!

Informatieavond Energie en Erfgoed 14 februari 2018

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data