27
mrt

Raadsvergadering op maandag 1 april om 19.30 uur (raadzaal gemeentehuis Twello)

Categorieën: Gemeenteraad (27 maart 2019)

U bent van harte welkom!

De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een rondetafelgesprek zijn behandeld. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune.

Alle vergaderstukken

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over:

 • Verslag rondetafelgesprek 25 maart 2019 besluit]
 • Bestemmingsplan Kleine Enkweg 4, Voorst [besluit]
 • Bestemmingsplan Gravenstraat 27, Voorst [besluit]
 • Evaluatie van het huidige verkeersbeleid en procesvoorstel nieuw mobiliteitsbeleid gemeente Voorst [finaal debat]
 • Concept startnotitie Regionale Energie Strategie [finaal debat; voorhangprocedure]
 • Fasedocument-definitiefase verduurzaming en revitalisering gemeentehuis Voorst [finaal debat; voorhangprocedure]
 • Evaluatie proces uitbreidingsplannen Hengelderweg 6 Voorst [finaal debat]
 • Initiatiefvoorstel van raadslid Bosch over samenwerkingsverbanden  [finaal debat]
 • Jaarlijkse evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen [finaal debat]
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel [finaal debat en besluit]
 • Evaluatie bedrijfsplan belastingsamenwerking Tribuut (inclusief voortgangsrapportages)[finaal debat]
 • Beantwoording schriftelijke vragen over strooibeleid [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Aanvullende informatie

 • Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten
 • In de raadzaal is wifi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur
 • Per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen? U geeft dit door via raad@voorst.nl
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier, (0571) 279 387 of raad@voorst.nl

Raadsfoto

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data