14
mei

Raadsvergadering op maandag 14 mei om 19.30 uur (raadzaal gemeentehuis Twello)

Categorieën: Gemeenteraad (14 mei 2018)

De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune.

Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken.

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over: 

 • Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 16 april 2018 [besluit]
 • Verslag ronde-tafelgesprekken 16 april 2018 [besluit]
 • Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 23 april 2018 [besluit]
 • Verordening en bemensing vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2018  [besluit]
 • Regeling raadswerk 2018, 1e wijziging [besluit]
 • Aanpassing bemensing commissie benoeming wethouders [besluit]
 • Mutatie fractievertegenwoordigers [besluit]
 • Beantwoording schriftelijke vragen over gevolgen vliegroutes Lelystad westzijde gemeente Voorst [finaal debat]
 • Inzet afkoopsom onderhoud Voorsterklei voor omvorming fietspaden [finaal debat]
 • Evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Belangrijk om te weten

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u hier.
 • In de raadzaal is wifi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur. Beschikt u over een tablet dan kunt u de (gratis) app Politiek Portaal Publieksapplicatie hiervoor gebruiken.
 • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen? U kunt dit doorgeven via raad@voorst.nl.
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met mevrouw B.J.M. Jansen, griffier, (0571) 279 217 of raad@voorst.nl.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data