16
apr

Ronde-tafelgesprekken maandag 16 april 2018 om 20.15 uur

Categorieën: Gemeenteraad (16 april 2018)

Let op het afwijkende aanvangstijdstip: 20.15 uur 

Op maandag 16 april 2018 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, als voorbereiding op de raadsvergadering van 14 mei 2018. Hier zijn de agenda en vergaderstukken te zien. 

U bent van harte welkom om deze gesprekken in de raadzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. U hebt ook de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek uw mening aan de raadsleden te geven onder geagendeerde onderwerpen. Graag aanmelden bij de griffie: 0571-27 93 87, raad@voorst.nl of bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Maandag 16 april 20.15 uur (raadzaal)

1. Beantwoording schriftelijke vragen over gevolgen vliegroutes Lelystad westzijde gemeente Voorst
Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de vliegroutes Lelystad voor de westzijde van de gemeente Voorst. Het college heeft de vragen beantwoord in een raadsmededeling. Voor dit ronde-tafelgesprek zijn briefschrijvers over dit onderwerp ook expliciet uitgenodigd.

2. Evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen
Jaarlijks biedt het college een overzicht aan van actuele onderwerpen bij of rond de diverse samenwerkingsorganisaties. In deze samenwerkingsverbanden werkt de gemeente samen om voor specifieke opgaven tot een beter resultaat te komen dan wanneer de gemeente Voorst die taak alleen zou uitvoeren. In sommige gevallen (bijvoorbeeld in het geval van de Veiligheidsregio) is samenwerking wettelijk voorgeschreven. Later dit jaar volgen de jaarverslagen over 2017 en begrotingen voor 2019 van de diverse samenwerkingsverbanden; en op deze wijze is de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over wat het college verwacht dat in de jaarverslagen en begrotingen komt te staan. 

3. Inzet afkoopsom onderhoud Voorsterklei voor omvorming fietspaden
Rijkswaterstaat biedt de gemeente Voorst een afkoopsom aan voor fietspaden op de Voorsterklei, omdat die voortaan door de gemeente Voorst moeten worden onderhouden. Het college stelt de raad voor om met deze middelen de semi-verharde fietspaden en oude asfaltpaden naar betonpaden om te zetten. Dat vraagt minder onderhoud en fietst prettiger. 

Meer informatie

  • Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier. In de raadzaal is WIFI aanwezig zodat u tijdens de vergadering de stukken digitaal kunt bekijken met uw eigen apparatuur. 
  • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn? Geef u hiervoor op via raad@voorst.nl 
  • Hebt u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de griffier, Bernadette Jansen: 0571-27 92 17 of raad@voorst.nl 

Ronde-tafelgesprekken maandag 16 april 2018 om 20.15 uur

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data