23
jul

Uitnodiging meedenken over nieuw verkeersbeleid

Categorieën: Wonen, Ondernemen (23 juli 2018)

De gemeente Voorst werkt aan een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). De eerste stap hiertoe is een goede evaluatie van het oude beleid. Uw inbreng, als verkeersdeelnemer, is hierin belangrijk. Daarom nodigt de gemeente u uit om één van de vier bijeenkomsten in september bij te wonen en uw mening te geven over het verkeersbeleid. Wat gaat er goed, wat kan beter en waar leggen we de focus op in de komende jaren?

Doelen, ambities en opgaven
In 2009 stelde de gemeente Voorst het GVVP vast met daarin doelen en ambities, maar ook concrete opgaven. De gemeente heeft de afgelopen jaren aan de hand van dit plan gewerkt aan het veiliger maken van een aantal verkeersonveilige locaties, het verbeteren van het fietspadennetwerk, de herinrichting van straten en de invoer van de 60 km-zone in het buitengebied. 

Vier bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

  • Maandag 3 september: MFC Klarenbeek
  • Dinsdag 4 september: Dorpshuis De Pompe, Wilp (locatie onder voorbehoud)
  • Woensdag 19 september: Gemeentehuis, Twello
  • Donderdag 27 september: Brasserie Kriebelz, Terwolde

Alle inwoners van de gemeente Voorst, ook uit de kernen waar geen bijeenkomst plaatsvindt, zijn hartelijk welkom bij de bijeenkomsten. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur met koffie en thee en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. De gemeente organiseert de bijeenkomsten in samenwerking met het verkeersadviesbureau Westia. Hebt u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst, Jelle Koopman: jelle.koopman@voorst.nl, 0571-27 93 94.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data