6
dec

Welstandsadvisering over een andere boeg

Categorieën: Wonen ( 6 december 2018)

De gemeente Voorst gaat de welstandsadvisering, die bij veel bouwopgaven om de hoek komt kijken, vanaf 1 januari op een nieuwe manier afhandelen. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van inwoners voor  intensiever en meer constructief contact tussen medewerkers van de gemeente en aanvragers. Ook worden aanvragen straks wekelijks in plaats van tweewekelijks beoordeeld. En dat levert tijdwinst op!

Meer mogelijkheden
Maar de winst zit vooral in meer flexibiliteit en meer mogelijkheden om met elkaar te overleggen. Als de situatie hier om vraagt, kan dit overleg bijvoorbeeld ook ‘op het erf’ van de aanvrager plaatsvinden, om de motivatie van de aanvrager goed te kunnen plaatsen. In een vroeg stadium kan daardoor overeenstemming worden bereikt over de ontwerprichting. Het gemeentebestuur hoopt dat door deze werkwijze meer draagvlak en (nog) meer kwaliteit kan worden bereikt. De wijze van aanvragen van een vooroverleg of formele aanvraag blijft ongewijzigd. 

Gelders Genootschap
De welstandsadvisering in de gemeente Voorst werd tot nu toe altijd verzorgd door de welstandscommissie Het Gelders Genootschap. De nieuwe werkwijze komt echter niet voort uit ontevredenheid over hun werkwijze. De huidige kwaliteit van de (on)bebouwde omgeving is juist mede te danken aan de jarenlange advisering van het Genootschap. Maar de gemeente streeft naar kortere lijntjes met haar inwoners. Daarbij is de kennis en kunde om deze adviserende rol goed uit te voeren ook bij de gemeente aanwezig. Bij bouwplannen met een grote ruimtelijke impact blijft het Gelders Genootschap betrokken.

Wetgeving
Op grond van wetgeving moeten bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen beoordeeld worden op kwaliteitseisen. Dat is vastgelegd in de welstandsnota. Het doel hiervan is het leef- en woongenot van de (on)bebouwde omgeving op een bepaald kwaliteitsniveau te houden. De gemeente Voorst behoudt zo een waardevol landschap met een waardevolle bebouwde omgeving van goede kwaliteit en wil deze ook blijvend versterken. En een mooie omgeving bevordert natuurlijk ook uw woongenot of bedrijfsvoering.

Vragen?
Wilt u meer weten of hebt u vragen? Neem dan contact op met onze medewerker Teunis Overeem. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0571-27 93 33 of per e-mail t.overeem@voorst.nl.

Welstandsadvisering

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data