Nieuws gemeente Voorst

25
nov

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

categorieën: Uitgelicht
Gemeentepolis, collectieve zorgverzekering

Inwoners van de gemeente Voorst met een netto inkomen tot 125% van de voor hen geldende bijstandsnorm, kunnen in aanmerking komen voor de Gemeentepolis. Deze collectieve zorgverzekering heeft de gemeente afgesloten met Salland Zorgverzekeringen en...

19
nov

Tijdelijke hinder e-formulieren op 22-11

categorieën: Uitgelicht

Wegens noodzakelijk onderhoud aan onze systemen zal het aanstaande vrijdag 22-11 vanaf 15.00 's middags niet mogelijk zijn gebruik te maken van onze e-formulieren. Dit zijn de formulieren die op deze pagina staan...

18
nov

Wat is uw mening over wind- en zonne-energie in de regio?

categorieën: Uitgelicht
Zonnepark

Geef uw mening en vul de enquête in! Om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk aan alle regio’s gevraagd om aan te geven hoeveel energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dit noemen ze een bod. Hier kan het rijk dan mee akkoord...

18
nov

Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst

categorieën: Gemeenteraad
Gemeenteraad Voorst

In de openbare raadsvergadering van maandag 11 november 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen: Beantwoording motie Milieupas Besluit De gemeenteraad gaat niet over tot de invoering van de milieupas, omdat de voordelen niet...

4
nov

Inloopavond herinrichting Prins Bernhard-, Prins Friso- en Prinses Beatrixstraat

categorieën: Uitgelicht
De Johan Willem Frisostraat Twello

De gemeente Voorst wil in 2020 de Prins Bernhardstraat, Prins Frisostraat en Prinses Beatrixstraat in Twello opnieuw inrichten. De herinrichting bestaat uit rioolwerkzaamheden, het vervangen van de straat en het verbeteren van het openbaar groen...

30
okt

Raadsvergadering op maandag 11 november 2018 om 19.30 uur (raadzaal gemeentehuis Twello)

categorieën: Gemeenteraad
Gemeenteraad Voorst

In deze raadsvergadering staat de Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 centraal.  Er zijn finale debatten aan de hand van door de raadsfracties aangedragen agendapunten in de vorm van amendementen (voorstel tot wijziging van het te nemen...

30
okt

Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst

categorieën: Gemeenteraad
Gemeenteraad van Voorst

In de openbare raadsvergadering van dinsdag 28 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen: Mutatie fractievertegenwoordiger Besluit De raad verleent mevrouw J.B.H. Boerkamp – Leisink per 1 november 2019 ontslag als...