Laatste nieuws over asbestdakenverbod

De rijksoverheid wil een landelijk verbod op asbestdaken. De verwachting was dat dit verbod per 2024 in zou gaan, maar het laatste nieuws (4 juni 2019) is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft verworpen. Of het verbod er komt, en wanneer, is momenteel onbekend.


De asbestlening

De kosten om een asbestdak te laten verwijderen lopen al gauw in de duizenden tot tienduizenden euro’s. Heeft u een asbestdak maar onvoldoende financiële middelen om al het asbest te laten verwijderen? Dan kunt u hiervoor een lening aanvragen bij de gemeente Voorst. De lening is zowel voor particuliere als zakelijke asbestdakeigenaren (bedrijven en non-profit organisaties). Ook voor de kosten van het nieuwe dak of de sloop van het pand kan geleend worden. Er is in totaal € 1 miljoen beschikbaar.

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de lening. SVn is een onafhankelijke financiële partner van de overheid en woningcorporaties. De asbestlening is een annuïtaire lening. Dat wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag bestaande uit rente en aflossing betaalt.

Voorwaarden

Hierbij de belangrijkste voorwaarden op een rij. Wij adviseren u  de volledige voorwaarden van de verordeningen door te lezen. 

Specifiek voor Asbestlening particulieren:

  • De huidige rente is 1,7%. Afsluitkosten brengen wij niet in rekening.
  • U mag een bedrag tussen € 2.500 en € 50.000 lenen (als u meteen ook zonnepanelen wilt plaatsen kunt u € 15.000 extra lenen)
  • Bij een leenbedrag van € 10.000 of minder is de looptijd van deze lening maximaal 10 jaar. Bij een leenbedrag van meer dan € 10.000 is de looptijd van deze lening maximaal 15 jaar.
  • De leeftijdsgrens van de aanvrager bedraagt 75 jaar.

Specifiek voor Asbestlening zakelijk (profit en non-profit):

  • De huidige rente is 0,8%. SVn hanteert éénmalige afsluitkosten (momenteel € 1.500), deze kosten kunt u uit de lening betalen.
  • U mag een bedrag tussen € 5.000 en € 50.000 lenen (als u meteen ook zonnepanelen wilt plaatsen kunt u € 15.000 extra lenen).
  • Bij een leenbedrag van € 10.000 of minder is de looptijd van deze lening maximaal 5 jaar voor bedrijven met winstoogmerk (profit) en 10 jaar voor instellingen (non-profit).
  • Bij een leenbedrag van meer dan € 10.000 is de looptijd van deze lening maximaal 10 jaar voor bedrijven met winstoogmerk (profit) en 15 jaar voor instellingen (non-profit).

Aanpak

U vraagt de lening eerst bij ons aan. Wij hebben de voorkeur voor een digitale aanvraag. Een aanvraagformulier uitprinten en invullen kan ook (zie downloads onderaan de pagina). U moet de lening aanvragen vóórdat u de werkzaamheden uit laat voeren. SVn betaalt namelijk de facturen van de aannemer direct uit.

Termijn

Wij beoordelen of de werkzaamheden waarvoor u de lening wilt aanvragen, voldoen aan de verordening én of er nog voldoende budget beschikbaar is. Wij doen dit binnen 8 weken (maar meestal sneller) na ontvangst van uw aanvraag. Als wij uw aanvraag goedkeuren dan ontvangt u van ons een instemmingsbrief, met de aanvraagformulieren om de lening bij SVn aan te vragen.

Als u de lening aanvraagt bij SVn, dan toetst SVn uw kredietwaardigheid. Bij een positieve beoordeling ontvangt u van SVn een offerte, waarin het te betalen maandbedrag staat. Als u de lening dan nog steeds wilt, dan stuurt u de offerte ondertekend op naar SVn. Pas dan is de lening definitief. Vervolgens laat u de werkzaamheden uitvoeren. De facturen van de aannemer worden door SVn betaald uit een bouwkrediet.

Financieel advies

SVn en/of de gemeente geven geen financieel advies. Bij twijfel of behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële situatie kunt u advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Digitaal aanvragen

Verordeningen

Heeft u vragen?

Wilt u meer meer informatie over de asbestlening of hulp bij het aanvragen? Neemt u dan gerust contact op met Ali den Boer (0571-27 98 08) en/of Waldo Ogg (0571-27 93 46) of stuur een e-mail naar asbestlening@voorst.nl.