Wilt u uw woning energiezuiniger maken? Hiervoor kunt u een Duurzaamheidslening aanvragen. U neemt contact op met de gemeente.

Beschrijving

Met deze stimuleringslening kunnen zowel particulieren als maatschappelijke organisaties gebruik maken van een lening met een lage rente voor het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen. De duurzaamheidslening is een lening met een lage rente voor het treffen van energiebesparende en energieopwekkende maatregelen voor woningeigenaren, huurders, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Met de duurzaamheidsmaatregelen gaan de maandelijkse energielasten naar beneden. De stimuleringslening maakt maatwerk mogelijk voor de in aanmerking komende doelgroepen en duurzaamheidsmaatregelen.

U kunt uw eigen woning energiezuiniger maken, bijvoorbeeld met isolerend dubbelglas of gevelisolatie. Met de Duurzaamheidslening kunt u deze energiezuinige maatregelen betalen.

Particulieren

 • U bent eigenaar-bewoner, huurder of particuliere verhuurder van de betreffende woning in de gemeente Voorst
 • De leeftijdsgrens van de aanvrager bedraagt 75 jaar
 • De stimuleringslening heeft een looptijd van 10 jaar
 • De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- per aanvrager
 • Bent u huurder van de betreffende woning, dan moet u een ondertekende huurdersverklaring meesturen waarin de verhuurder instemt met het treffen van de maatregelen aan de woning. Ook moet de verhuurder bereid zijn bij beëindiging van de huurovereenkomst de lening direct en volledig af te lossen.
 • De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen. De rente is nu 1.7%.

VvE’s, sportclubs en maatschappelijke organisaties

 • Uw organisatie is eigenaar of beheerder van een (appartementen)gebouw in de gemeente Voorst en uw organisatie is een Vereniging van Eigenaren, een (sport)vereniging, een energiecoöperatie, een schoolbestuur of een non-profitorganisatie
 • De stimuleringslening heeft een looptijd van 10 jaar bij leningen onder de € 30.000,-, bij leningen van boven de € 30.000,- betreft de looptijd 15 jaar
 • De hoogte van de lening is voor VvE’s minimaal € 10.000,- en maximaal € 150.000,- per VvE. Voor de overige doelgroepen bedraagt de lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- per aanvrager
 • De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen. De rente is nu 0,8%, met € 1.500 afsluitkosten

Zo vraagt u een Duurzaamheidslening aan:

 1. U dient de aanvraag in bij de gemeente Voorst door het opsturen van een ingevuld aanvraagformulier en de verplichte bijlagen. Deze aanvraag kunt u indienen door het aanvraagformulier te downloaden (zie Downloads) en samen met de bijlagen op te sturen naar duurzaam@voorst.nl of door het af te geven bij de balie. Digitaal kan ook, via het formulier ´aanvraag stimuleringslening woningen (inloggen met DigiD)´
 2. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen 8 weken en u krijgt een beoordeling of afwijzing van de aanvraag.
 3. Met deze toestemmingsbrief vraagt u de Duurzaamheidslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn verstrekt de Duurzaamheidslening namens de gemeente.
 4. SVn toetst de aanvraag op financiële haalbaarheid. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte voor de stimuleringslening met onder andere de looptijd en het maandbedrag. Indien u het eens bent met de offerte, stuurt u deze ondertekend op naar SVn. SVn stuurt een brief met de overeengekomen bedragen en daarbij de declaratieformulieren voor de betaling. SVn opent een bouwkrediet.
 5. U stuurt de facturen met bijbehorende declaratieformulieren op naar duurzaam@voorst.nl. De gemeente toetst deze facturen en stuurt na goedkeuring de factuur door naar SVn. SVn betaalt de factuur vanuit het bouwkrediet direct aan de aannemer/installateur.

Voor meer informatie over de stimuleringslening of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij Ali den Boer via het algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of stuur een e-mail naar duurzaam@voorst.nl 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.