Subsidie zonneboiler en warmtepomp

Met deze ISDE subsidie kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen.

Subsidie isolatie

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing is een subsidie voor isolatie. Meer informatie is te vinden op de website van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Btw teruggave zonnepanelen

Voor zonnepanelen kunt u eenmalig de btw terugvragen. Dit kunt u zelf doen of de installateur kan u hierbij helpen. Op de website van de belastingdienst staat een stappenplan.

Maatschappelijke initiatieven

De gemeente Voorst geeft subsidie aan maatschappelijke initiatieven, die de omgeving energieneutraler, milieuvriendelijker en/of circulairder maken. Met een maatschappelijk initiatief wordt bedoeld, dat het een maatschappelijk belang dient en niet of nauwelijks een individueel belang. Wij ondersteunen bijvoorbeeld wel LED-lampen van een sportvereniging, maar niet die van een woning. Andere voorbeelden van initatieven die wij ondersteunen zijn: natuur- en milieueducatie, vergroening van schoolpleinen, het ter beschikking stellen van privé terrein voor een openbare laadpaal (€ 500). 

Voor natuur- en milieu educatie (NME) verlenen wij een subsidie van EUR 5 per leerling per jaar. Hierover vallen ook thema’s zoals boerderijlessen, voedsel(verspilling) en (zwerf)afval.

Als u een idee heeft en wilt weten of dit in aanmerking komt voor subsidie: neem contact met ons op via duurzaam@voorst.nl

De voorwaarden staan beschreven in de 'Beleidsregel subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente Voorst'.