Bekendmakingen

De gemeente Voorst plaatst alle officiële bekendmakingen online en daarnaast in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen en de (ontwerp)besluiten staan per rubriek geordend, zo mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota’s vindt u in het “Overzicht regelgeving”. De regelingen staan ook op www.overheid.nl onder “Lokale wet- en regelgeving”.

Op de website archiefweb.eu vindt u alle bekendmakingen uit voorgaande jaren (vanaf 2011).

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data