Bekendmakingen

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op haar website en daarnaast in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek geordend, zo mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota’s vindt u in het “Overzicht regelgeving”. Daarnaast vindt u de regelingen op www.overheid.nl onder “Lokale wet- en regelgeving”.

Op de website archiefweb.eu zijn alle bekendmakingen te vinden uit voorgaande jaren (vanaf 2011).

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data