Bekendmakingen week 49 (7 december 2016)

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Rijksstraatweg 46 in Wilp  Tijdelijke standplaats voor het bakken en verkopen van oliebollen van 29 t/m 31 december 2016 
Vergunning verleend* Z-16-04495_2016-53467

Rijksstraatweg 104 in Twello  Oud en nieuw feest op 31 december 2016 van 18.00 uur tot 3.00 uur 
Vergunning verleend* Z-16-04516_2016-53670

Beleid en regelingen


Gemeente Voorst  Branchelijst weekmarkt Twello 
Besluit genomen Z-16-04342_2016-51839 Branchelijst_weekmarkt.pdf

Melding brandveilig gebruik

Dorpsstraat 12 in Twello  Ingebruik nemen restaurant na herbouw 
Melding ontvangen Z-HZ_MBG-2016-1091

Milieumelding


J.R. Krepellaan 5-7 in Klarenbeek  Bestaande conferentieruimte en brasserie uitbreiden met bed en breakfast 
Melding ontvangen Z-MELD840-2016-001680 Krepellaan_5.pdf

Hoevenallee 4 in Terwolde  Vergroten bestaande stal met opslagruimte 
Melding ontvangen Z-MELD840-2016-001729 Hoevenallee_4.pdf

Omgevingsvergunning


Domineestraat 11 in Twello  Uitbreiden kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang (brandveilig gebruik) 
Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2016-0830 Domineestraat_11.pdf

Enkweg 33 in Voorst  Kappen 1 beuk 
Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-1100

Hallseweg 5 in Klarenbeek  Bouwen woonboerderij 
Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-1087

Kleine Enkweg 3 in Voorst  Vergroten woning 
Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-1090

Kraaigraafstraat tot gemaal Mr. A.C. Baron van der Feltz a/d Bandijk in Terwolde  Uitbaggeren en vergraven toevoerkanaal 
Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0990

Molenallee 41 in Wilp  Kappen 1 rode esdoorn 
Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-1032

Mozartstraat 233 in Twello  Plaatsen dakkapel 
Aanvraag buiten behandeling* Z-HZ_WABO-2016-0915

Rijksstraatweg 42 in Voorst  Kappen 3 eiken 
Vergunning gedeeltelijk verleend* Z-HZ_WABO-2016-0909

Rijksstraatweg 75 in Twello  Kappen 1 tamme kastanje 
Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-1099

Schakerpad 8 in Twello  Herinrichten tennisbaan 
Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-1109

Stellingmolenweg 36 in Voorst  Bouwen vrijstaande woning (wijzigingsaanvraag) 
Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-1095

Witte de Withstraat 41 in Twello  Plaatsen dakopbouw 
Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-0982

Zandenallee 5 in Teuge  Bouwen sanitairgebouw 
Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-1093

Zonnenbergstraat 51 in Wilp  Kappen 1 esdoorn 
Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2016-1085

Zutphenseweg 21A in Klarenbeek  Realiseren uitweg 
Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2016-1029

Sloopmelding


Bandijk 25 in Terwolde  Opruimen asbesthoudend buismateriaal (losliggend) 
Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-1102

Hallseweg 5 in Klarenbeek  Slopen woonboerderij inclusief aanbouw 
Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2016-1086 

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het college van B&W of de burgemeester kan een belanghebbende bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders (of de burgemeester, afhankelijk van degene die het besluit heeft genomen), Postbus 9000, 7390 HA Twello, binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager. Voor informatie over een besluit en de datum van verzending van het besluit kunt u bellen met (0571) 27 99 11. Omdat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft, kan tevens een verzoek tot een voorlopige voorziening worden gericht aan: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Welstand

Maandag 12 december 2016 vindt er een mandaatvergadering van de welstandscommissie plaats.

Plaats: gemeentehuis van de gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello
Aanvang: 10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst met te behandelen bouwplannen) wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Voorst (www.voorst.nl) en aan de balie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Conform artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering openbaar. Indien u aanwezig wilt zijn, dan horen wij dat graag van u. Houdt u er als derde belanghebbende voor de goede orde ook rekening mee dat een ingediend bouwplan al behandeld kan zijn in een welstandsvergadering.

Woensdag 14 december 2016 vindt er een vergadering van de welstandscommissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst met de te behandelen bouwplannen worden bekend gemaakt op de website van de gemeente Voorst (www.voorst.nl). Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Conform artikel 12 van de Woningwet is deze vergadering openbaar. De balie VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.15 uur, telefoonnummer (0571) 27 93 37. Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data