Portefeuille Algemene Zaken, communicatie en handhaving

 • Bestuursorganen
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Evenementenbeleid
 • Algemene plaatselijke verordening
 • Brandweer en rampenbestrijding (w.o. overstromingen en veeziektes)
 • Integrale handhaving
 • Kabinetszaken en communicatie
 • Gemeentelijke dienstverlening en burgerzaken
 • Burgerparticipatie (co√∂rdinatie)
 • Bestuurlijk kompas (maatschappelijk, ambtelijk en bestuurlijk samenspel)

Contact

Bestuurssecretariaat gemeente Voorst
H.W. Iordensweg 17
7319 KA Twello

Telefoon: 0571-27 93 17
E-mail: j.wiggers@voorst.nl