Verkiezingsuitslagen

Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018 


De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2018  (pdf - 6,8 MB) 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2018 per kandidaat per stembureau (pdf - 0,0 MB) 

Het hoofdstembureau/centraal stembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad van Voorst heeft op 23 maart 2018, 10:00 uur een openbare zitting op het gemeentehuis gehad. In deze zitting is de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

Het proces verbaal van deze zitting ligt ook ter inzage bij de vakgroep Publiekszaken op het gemeentehuis. In het proces verbaal staan het aantal zetels dat elke partij heeft gehaald en welke kandidaten zijn gekozen.

Ook liggen daar de processen verbaal van de stembureaus ter inzage. De terinzagelegging duurt totdat over de toelating van de gekozenen is beslist.

Uitslagen eerder gehouden verkiezingen

De uitslagen van eerder gehouden verkiezingen kunt u bekijken via archiefweb