raadslid en fractievoorzitter CDA
E-mail: v.groothuis@voorst.nl 
Telefoonnummer: (06) 15 49 44 90
Adres: Orgelakker 5, 7384 BW Wilp

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

Politieke besluiten hebben veel invloed op het dagelijks leven van mensen, niet alleen besluiten van de centrale overheid, maar ook besluiten van de lokale overheid. Zeker in onze veranderende samenleving, waarin de rol van de centrale overheid verschuift en kleiner wordt en meer gevraagd en verwacht wordt van de lokale overheden. Met name in het sociaal domein (Participatiewet, Wmo) is duidelijk dat een groeiend aantal mensen niet meer mee kan komen. 
Ik zie graag dat iedereen die kan en wil meedoen in de gemeente Voorst ook daadwerkelijk mee kan doen. Dat de gemeente hierin een faciliterende rol speelt.
Als fractievertegenwoordiger van het CDA wil ik me graag inzetten voor het behoud van zorgvoorzieningen, leefbaarheid en een verantwoord landschapsbeheer in de gemeente Voorst.

Nevenfuncties

  • geen