Raadslid Gemeente Belangen
E-mail: j.homan@voorst.nl 
Telefoonnummer: (06) 10 04 19 21 
Adres: Rijksstraatweg 135, 7391 MK  Twello

 

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

  • Heldere communicatie in het gesproken en geschreven woord
  • Evenwichtige standpunten, geen stemmingmakerij
  • Toezicht op en inzet voor proces Randweg Twello
  • Aandacht voor verbetering verkeersveiligheid
  • Aandacht voor (behoud) cultuurhistorie
  • Aandacht voor kwaliteit ruimtelijke ontwikkelingen

Nevenfuncties

  • Jurist Van Wijnen Groep (bezoldigd)
  • Voorzitter bestuur Voorster Hockey Club (onbezoldigd)
  • President Lionsclub Voorst (onbezoldigd)