Fractievertegenwoordiger Gemeente Belangen
E-mail: r.hazelaar@voorst.nl
Telefoonnummer: 0575- 50 19 17 / 06-13 70 65 95
Woonplaats: Voorst

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

Inwoners van de gemeente Voorst serieus mee laten denken en mee laten beslissen over inrichting en onderhoud van het platteland. Zij hebben die kennis. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied moeten ondergeschikt zijn aan bestaande waarden. Ondernemers moeten kunnen ondernemen.

Nevenfuncties

  • Schapen scheren voor derden (4 weken in het voorjaar, in totaal ongeveer 40 uur, omgeving Voorst (betaald)
  • Medeorganisator menwedstrijden in Nederland (onbetaald)
  • Secretaris Stichtingsbestuur Lokaal Waterbeheer; Lokaal Waterbeheer heeft afvaardiging in Waterschap (onbetaald)
  • Voorzitter Menvereniging Achter 't Peerd Eefde/Gorssel (onbetaald)