Fractievergaderingen
Wanneer de fractievergaderingen plaatsvinden wordt nog aangevuld.

Social media
Website Lijst Arend: www.lijstarend.nl 
Lijst Arend op Twitter


Verkiezingsprogramma
Hier vindt u het verkiezingsprogramma.