Fractievertegenwoordiger Voortvarend Voorst
Email: g.broers@voorst.nl
Telefoonnummer: 06 11 00 17 68
Woonplaats: Terwolde
 

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

Ik ben opgegroeid op het platteland en heb ondervonden hoe het door de jaren heen is veranderd. Zowel op gebied van woningbouw als de agrarische sector. Ik wil me hard maken voor een gezond leef en werkklimaat in de kleine kernen. Verder is de agrarische sector een belangrijk punt in de landelijke politiek. Ik wil vanuit de Gemeente Voorst meedenken aan een gezonde toekomst voor de volgende generatie agrariers die niet alleen hun brood er mee kunnen verdienen maar ook fatsoenlijk beleg. Daarnaast staat de veiligheid in de kleine kernen onder druk door achterstallig onderhoud en het uitstellen van investeringen aan de diverse brandweer kazernes. Mijn motto is dan ook “weer groeien zodat de Gemeente Voorst weer kan bloeien”.

Nevenfuncties

Application Technologist Ruitenberg Ingredients B.V. (betaald)