Burgemeester Jos Penninx


Portefeuille Algemene Zaken, communicatie en handhaving

 • Bestuursorganen
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Evenementenbeleid
 • Algemene plaatselijke verordening
 • Brandweer en rampenbestrijding (w.o. overstromingen en veeziektes)
 • Integrale handhaving
 • Bestaande landgoederen
 • Kabinetszaken en communicatie
 • Gemeentelijke dienstverlening en burgerzaken
 • Burgerparticipatie (coördinatie)

Functies verbonden aan hoofdfunctie

 • Lid DB Stedendriehoek
 • Lid Regioraad Stedendriehoek
 • Plaatsvervangend lid Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • Voorzitter stuurgroep RES van Cleantech Regio

Nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging Molenfederatie Gelderland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Burgemeesterskring Noord-Veluwe (onbezoldigd)
 • Lid comité van aanbeveling  Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst (onbezoldigd)
 • Lid comité van aanbeveling Stichting Cultuur Kleine Noordijk (onbezoldigd)
 • Lid comité van aanbeveling Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk (onbezoldigd)

Contact

Dhr. J.T.H.M. Penninx
de Bommerij
7391 CV Twello

Tel zakelijk: (0571) 27 93 17
Tel privé: (0571) 27 19 90
E-mail: burgemeester@voorst.nl
Twitter: www.twitter.com/jos_penninx
YouTube: Vlogkanaal