Wethouder Hans van der Sleen

1e loco-burgemeester


Portefeuille Middelen, beheer openbare ruimte, sport en mobiliteit

 • Grondexploitaties
 • Sport en sportaccommodaties
 • Beheer openbare ruimte
 • Mobiliteit
 • Waterbeheer en riolering
 • Civieltechnische werken
 • Gemeentelijk vastgoed
 • FinanciĆ«n en belastingen
 • Personeel
 • Informatiebeleid en automatisering

Functies verbonden aan hoofdfunctie

 • Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering NV Luchthaven Teuge
 • Gemachtigde Waterbedrijf Vitens
 • Lid bestuur Tribuut

Nevenfuncties

 • Geen

Contact

Telefoonnummer zakelijk: (0571) 27 93 17
E-mail: h.vandersleen@voorst.nl