Wethouder Wim Vrijhoef

3e loco-burgemeester


Portefeuille Zorg & inkomen

 • Participatiewet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Gezondheidszorg
 • Werk en inkomen
 • Doelgroepenvervoer
 • Regionale Energie Strategie (RES)
 • Warmtetransitie

Functies verbonden aan hoofdfunctie

 • Lid Regioraad Stedendriehoek
 • Bestuursvoorzitter DB Delta
 • Lid DB GGD
 • Lid bestuur Basismobiliteit 

Nevenfunctie(s)

 • Voorzitter CoKunst U.A. (onbezoldigd)
 • Medewerker Studiepunt Twello B.V. (bezoldigd)

Contact

Telefoonnummer zakelijk: (0571) 27 93 17
E-mail: w.vrijhoef@voorst.nl