We achterhaalden de oorzaken van maatschappelijke problemen en ontdekten welke ontwikkelingen in de samenleving tot problemen kunnen leiden. Waarom het niet altijd lukt om deze problemen tijdig op te lossen brachten we in kaart. En wat er dan gebeurt: problemen verergeren en stapelen zich op, waardoor mensen afhaken in de samenleving.

We brachten de oorzaken in beeld door het verwerken van alle informatie uit de 411 interviews. Zo bouwden we analyseschema’s op. Daarna vroegen we aan experts en aan ervaringsdeskundigen of zij de analyse vonden kloppen. En of zij nog iets misten in de analyse. Ook vroegen we hen wat we zouden kunnen doen om problemen vaker te voorkomen. 

We hebben de afzonderlijke oorzakelijke deelschema's samengevat in één helder document, maar het is ook mogelijk om de losse schema's te bekijken. De losse schema's zijn uitgebreider en bevatten bijvoorbeeld citaten uit de interviews. Zie de linkjes hieronder: