In de bloemlezing komt alle kennis, wijsheid en emotie over preventie, zorg en leefbaarheid in de gemeente Voorst samen. De bloemlezing is de letterlijke weergave van 411 interviews afgenomen door 90 interviewers. De informatie uit de interviews is op een logische manier ondergebracht in verschillende (sub) hoofdstukken en terug te lezen in de bloemlezing (pdf - 6,2 MB) .

De 411 mensen zijn geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring over maatschappelijke problemen en het voorkomen daarvan. In de bloemlezing vindt u de lijst van geïnterviewde personen.