Leden

De Cliëntenraad Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) Voorst bestaat uit onderstaande personen:

De heer F.W. van der Vegte (Fred) - voorzitter
Zandstraat 5
7383 AH Voorst
T. 06-53976113

Taakvelden
Domein 1: algemeen
- Domein 5: w.o. omgevingswet
- Communicatie: MNV, gemeente, CJG en jaarverslag

De heer H. Mulder (Harrie) - secretaris
Omloop 28
7391 PM Twello
T. 0571-274658 | 06-55830447

Taakvelden
- Domein 1: monitoring en rapportage(s) gemeente
- Domein 4: lokaal onderwijsbeleid / passend onderwijs
- Communicatie: website/Twitter, MNV, gemeente, CJG, RCR
- Preventie: Voorst onder de Loep 

De heer H. Deten (Hans)
Verdistraat 30
7391 SG Twello
T. 0571-275347

Taakvelden
- Domein 1: monitoring en rapportage(s) gemeente en klanttevredenheid
- Domein 3: GGZ, verslavingszorg
- Domein 4: CJG - Jeugd

De heer B.A.J. Ruiter (Ton)
Waterhoendreef 33
7391 EA Twello
T. 0571-273443 | 06-28866989

Taakvelden
- Domein 3: mantelzorg en vrijwillige inzet, respijtzorg
- Domein 5: leefbaarheid, soc. cohesie; basismobiliteit
- Preventie: Voorst onder de Loep

Mevr. M.J.Tichelaar (Marloes)
Driehuizerweg 98
7312 DW Apeldoorn
T. 06–21194567   

Taakvelden
- Domein 3: MNV, huiselijk geweld, ouderenbeleid, wonen, huishoudelijke verzorging
- Domein 4: CJG - Jeugd, GGZ, Verslavingszorg

Mevr. W.Mulder- von Frijtag Drabbe Künzel  (Willemijn)
Händelstraat 27
7391 RH Twello
T. 06-47011506 | 0571-273231       

Taakvelden
- Domein 3: MNV, mantelzorg en vrijwillige inzet, respijtzorg, huiselijk geweld, ouderenbeleid, huishoudelijke verzorging


Mevr. A. Haja (Aneta)
Lindelaan 25
7391JX Twello
T. 0571-270070

Taakvelden
- Domein 2: participatiewetgeving 
- Juridische vraagstukken
- Communicatie: jaarverslag

Dhr. N van Olffen (Niels)
Basseltlaan 1
7391GD Twello
T. 06-27390653

Taakvelden
- Domein 1: algemeen, nota’s WMO (inkoop en beleid) 
- Domein 2: werk en inkomen (participatie) incl. RCR


Mevr. A. Bakkenist (Annemiek)
Voordersteeg 4
7391 TL Twello
T. 0571-842044

Taakvelden
- Domein 2: werk en inkomen (participatie)
- Domein 3: ouderenbeleid, wonen, mantelzorg en vrijwillige inzet

Mevr. L. Voorend (Lidie)
Tuinstraat 50
7383 XD Voorst
T. 06-27652350

Taakvelden
- Domein 1: monitoring en rapportage(s) gemeente, klanttevredenheid
- Domein 3: m.u.v. verslavingszorg
- Preventie: Voorst onder de Loep

Verantwoordelijke wethouders

De verantwoordelijke wethouders zijn: 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data