Informatie over coronavirus (COVID-19)

Sinds december 2019 verspreidt het coronavirus zich. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Maatregelen gemeente Voorst

Vanwege het coronavirus werken wij momenteel alleen op afspraak. Dit geldt voor alle diensten die wij aanbieden. Ook is de frontoffice op locatie in het Kulturhus gesloten voor vrije inloop. Veel producten en diensten van de gemeente kunt u zelf online aanvragen. Ook kunt u voor bepaalde producten zelf digitaal een afspraak maken.   


Ondersteunende subsidie verenigingsleven

De noodzakelijke maatregelen hebben ook effect gehad op het verenigingsleven. Het college van B&W van de gemeente Voorst stelt daarom een aanvullende subsidieregeling in voor muziek-, culturele-, sport-, jeugd- en ouderenverenigingen en voor stichtingen en dorpshuizen. Deze organisaties kunnen tot 1 december 2020 een aanvraag doen bij de gemeente voor financiële ondersteuning.

Vraag hier de ondersteunende subsidie aan (inloggen met DigiD)

Deze regeling is een tegemoetkoming in de financiële schade die geleden is tussen 1 maart en 1 oktober 2020 door COVID-19. De subsidie van de gemeente varieert van maximaal € 1.000 tot maximaal € 6.000 per organisatie. In totaal is er € 153.000 subsidie binnen de regeling beschikbaar. Bij het bereiken van dit subsidieplafond wordt de subsidie naar evenredigheid lager vastgesteld. Afhankelijk van aanvullende budgetten die we mogelijk ontvangen van de Rijksoverheid kijken we naar een vervolg op deze regeling voor schade die vrijwilligersorganisaties tijdens de huidige tweede lockdown lijden. 


Heeft u een vraag aan de gemeente, het CJG of het MNV? Bel dan met een van onze nummers. We proberen zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af te handelen. Als het echt nodig is, dan plannen we een afspraak voor u in. Moet u in persoon naar het gemeentehuis komen? Dan vragen wij u om de landelijke hygiënemaatregelen te respecteren. Voor uw eigen gezondheid, en voor die van onze baliemedewerkers. 


  • Algemeen telefoonnummer gemeente Voorst: 0571 27 99 11
  • Telefoonnummer frontoffice MNV: 0571 74 51 11
  • Telefoonnummer frontoffice CJG: 0571 74 51 50

Update maatregelen VNOG per 19 november

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland heeft een nieuwe noodverordening (pdf - 0,3 MB)  vastgesteld die vanaf 18 november 2020 23.59 uur geldt.

Toezicht en handhaving

Met strikt toezicht en handhaving door boa’s en politie wordt in Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gecontroleerd of de coronamaatregelen worden nageleefd. Daarvoor zijn extra toezichthouders ingeschakeld. Er wordt vaker overgegaan op meteen verbaliseren, zonder dat er eerst is gewaarschuwd. Sneller doorpakken, meer lik op stuk in de gevallen waarin dat nodig is, dat is het adagium. De beslissing om strakker te gaan handhaven is het rechtstreekse gevolg van de koers die premier Rutte eerder al bekend maakte.

Naleven basisregels

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle. Het naleven van de basisregels is daarom nodig.
• Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
• Houd 1,5 meter afstand van anderen;
• Was vaak uw handen;
• Hoest en nies in uw elleboog;
• Ga weg als het druk is;
• Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
• Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

 

Update maatregelen Rijksoverheid per 19 november

Gedeeltelijke lockdown gaat verder

Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. We adviseren nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca.Houde

Houden aan de basisregels

Het volhouden van de basismaatregelen blijft cruciaal om het aantal besmettingen terug te dringen. Wie klachten heeft, ook als ze mild zijn, blijft thuis en laat zich zo snel mogelijk testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven. Iedereen houdt anderhalve meter afstand en wie op een drukke plek is, gaat weg. Er is een dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes.

Vooruitzicht

Begin december beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast. Dat betekent dat sinterklaasvieringen gevierd kunnen worden, maar we houden afstand van anderen en ontvangen maximaal drie personen thuis. Maar met wat creativiteit kunnen wellicht oplossingen worden gevonden om pakjesavond te vieren, bijvoorbeeld in kleine groepjes verspreid over meerdere dagen of via een digitale verbinding. Daarnaast doet Sint er goed aan om op tijd en  bij voorkeur alleen zijn inkopen te doen en waar mogelijk lokaal of anders online te winkelen.

Alle maatregelen die vanaf 19 november gelden vindt u hier (website Rijksoverheid).

Folder hulp en steun bij thuisquarantaine (pdf - 0,3 MB) 

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u dagelijks tussen 08.00-20.00 uur het  RIVM bellen via 0800 - 1351

Heeft u vragen aan de gemeente Voorst? Dan kunt bellen met 14 0571 of 0571 27 99 11