Informatie over coronavirus (COVID-19)

Sinds december 2019 verspreidt het coronavirus zich. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Maatregelen gemeente Voorst

Vanwege het coronavirus werken wij momenteel alleen op afspraak. Dit geldt voor alle diensten die wij aanbieden. Ook is de frontoffice op locatie in het Kulturhus gesloten voor vrije inloop. Veel producten en diensten van de gemeente kunt u zelf online aanvragen. Ook kunt u voor bepaalde producten zelf digitaal een afspraak maken.   


Heeft u een vraag aan de gemeente, het CJG of het MNV? Bel dan met een van onze nummers. We proberen zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af te handelen. Als het echt nodig is, dan plannen we een afspraak voor u in. Moet u in persoon naar het gemeentehuis komen? Dan vragen wij u om de landelijke hygiënemaatregelen te respecteren. Voor uw eigen gezondheid, en voor die van onze baliemedewerkers. 


 • Algemeen telefoonnummer gemeente Voorst: 0571 27 99 11
 • Telefoonnummer frontoffice MNV: 0571 74 51 11
 • Telefoonnummer frontoffice CJG: 0571 74 51 50

Update maatregelen VNOG per 14 oktober 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 14 oktober geldt.

Noodverordening VNOG per 14 oktober 2020 (pdf - 0,2 MB) 
Vragen en antwoorden bij noodverordening 14 oktober VNOG (pdf - 0,3 MB) 

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Vanaf woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels de gelden per 14 oktober 2020.

De maatregelen grijpen in op plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is en zijn erop gericht het aantal contactmomenten te verminderen en de reisbewegingen te beperken. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Alle 22 burgemeesters in onze veiligheidsregio staan vierkant achter de nieuwe landelijke maatregelen. Nog steeds leven gelukkig veel mensen en bedrijven de basisregels na, dát willen wij ook benadrukken. We begrijpen dat voor hen de extra maatregelen extra vervelend zijn. Bijvoorbeeld de horeca doet in meerderheid echt ontzettend hun best. Maar je ziet dat het een plek is waar veel mensen samenkomen. We moeten nu echt allemaal samen de zeilen bijzetten om het virus terug te dringen."

Strikte handhaving

Met striktere handhaving wordt gecontroleerd of de maatregelen worden nageleefd. Waar het voorheen voornamelijk bij waarschuwen bleef, zal nu sneller beboet worden of een aanvullende maatregel worden opgelegd. Als bijvoorbeeld in een winkel de maatregelen niet worden nageleefd, kan tijdelijke sluiting volgen. " Daar waar mensen de regels willens en wetens niet naleven, moeten we duidelijk zijn en ingrijpen. Dat gebeurt zonodig ook direct. Voor een supermarkt kan dit bijvoorbeeld leiden tot een sluiting van twee weken. Bij boa’s en politie is extra capaciteit ingezet voor het uitvoeren van controles." waarschuwt Heerts.

Forse toename aantal besmettingen in de regio

Het aantal nieuwe besmettingen in de regio is in de afgelopen week opnieuw fors toegenomen. Er is nog geen afbuiging van de curve te zien. In twee weken tijd is het aantal geregistreerde besmettingen verdrievoudigd. Heerts: “Positieve testen komen eerder dan ziekenhuisopnames. Mensen beginnen met milde klachten, een percentage daarvan komt na twee, drie weken in ziekenhuizen weten we uit de vorige golf. Dit betekent dat naarmate het aantal besmettingen toeneemt, het aantal ziekenhuisopnames naar verwachting ook zal toenemen. We zijn allemaal aan zet om ervoor te zorgen dat de reguliere en preventieve zorg blijvend voortgezet kunnen worden. Ook moeten we zorg mijdend gedrag tegen gaan. Daar moeten we continu aandacht voor hebben.”

Naleven basisregels

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle. Het naleven van de basisregels is daarom nodig.
• Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
• Houd 1,5 meter afstand van anderen;
• Was vaak uw handen;
• Hoest en nies in uw elleboog;
• Ga weg als het druk is;
• Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
• Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de 22 gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De nieuwe noodverordening gaat in op 14 oktober 2020 om 22.00 uur. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen en is gepubliceerd op de website van de VNOG. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid en www.rivm.nl.

Update maatregelen Rijksoverheid per 14 oktober

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Tijdens een landelijke persconferentie op 13 oktober van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

Bekijk hier de routekaart van de coronamaatregelen per risiconiveau (pdf - 0,7 MB) 
 

De Maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Voorspelbaarheid

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met 4 risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

Lees meer over de aanscherping van de maatregels op de webiste van de Rijksoverheid
Folder hulp en steun bij thuisquarantaine (pdf - 0,3 MB) 

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u dagelijks tussen 08.00-20.00 uur het  RIVM bellen via 0800 - 1351

Heeft u vragen aan de gemeente Voorst? Dan kunt bellen met 14 0571 of 0571 27 99 11