Maandag 24 augustus

Deze week werd ik toch nog overvallen door het droevige nieuws dat ons zeer gewaardeerde raadslid Ruud Kooij uit Terwolde op 67-jarige leeftijd overleden is. Vanwege zijn ziekte hield ik er rekening mee dat hij zijn derde termijn niet zou volmaken. Toch kwam het afscheid sneller dan verwacht. Ik spreek graag mijn grote dank uit naar Ruud voor ruim tien jaar gedegen en betrokken raadswerk voor de VVD-Liberaal2000. Dit werd regelmatig ondersteund door zijn bijzondere humor. Ook was hij zes jaar voorzitter van de raad van Toezicht Onderwijsstichting Archipel. Vanwege Corona kon men thuis in Terwolde op afspraak afscheid nemen. Het was slechts voor een beperkt aantal mensen mogelijk om aanwezig te zijn bij de crematieplechtigheid die ook via livestream te volgen was. Zijn kinderen Nicoline en Lisanne en alle andere dierbaren wens ik heel veel sterkte. Dat Ruud moge rusten vrede.


Wat de coronamaatregelen betreft ging afgelopen woensdag onze aandacht vooral uit naar de afspraken rond de handhaving van de nieuwe Landelijke richtlijn dat slechts 6 volwassenen aanwezig mogen zijn op een feest in de thuissituatie. Duidelijk is dat er een sterk beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen om een bijdrage te leveren aan ons aller gezondheid. Versoepeling per 1 september van landelijke maatregelen rond evenementen etc. verwacht ik niet gezien de huidige ontwikkelingen.

In het algemeen zijn wij als burgemeesters (in Noord Oost Gelderland) tevreden over de wijze waarop de horeca, verenigingen, tehuizen, campings en instellingen omgaan met de coronamaatregelen. De grootste zorg ging en gaat uit naar besmettingen van vooral jongeren in de privésfeer en feesten. Helaas was Voorst zelfs landelijk nieuws de afgelopen weken. Ik reken nu op extra inzet van iedereen om onze kwetsbaren te beschermen en een eventuele lock down (van onze verpleeg- en verzorgingshuizen) te voorkomen.

Als burgemeester ben ik natuurlijk ook zeer benieuwd wat de nieuwe covid19-wet gaat inhouden. En vooral wat de precieze verantwoordelijkheden worden van het Rijk, de veiligheidsregio’s en van de lokale burgemeesters. Draagvlak en vertrouwen van de samenleving door landelijke maatregelen is een goede zaak. Tegelijkertijd moet er echter ook ruimte zijn voor lokaal maatwerk. De gemeente Voorst is op een aantal punten niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld Amsterdam (onder andere qua drukte en risico’s op besmettingen).


Insteek van iedereen zou uiteindelijk, in het belang van ons aller gezondheid, moeten zijn: laat de samenleving en economie zoveel mogelijk doordraaien maar wel met veel aandacht voor de richtlijnen rond afstand en hygiëne. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de gemeente en de gemeenteraad die deze week nog van de laatste week van het zomerreces geniet, net als de meeste scholieren in onze gemeente. De komende dagen beraden we ons over de precieze afspraken rond onze werkzaamheden en vergaderingen.

Jos Penninx