Wel blijvende zorg om een goede uitvoering van de gedragsregels

Donderdag 28 mei

Mijn vorige blog eindigde met een oproep aan iedereen om zich tijdens het Hemelvaartsweekend goed te gedragen en drukte te vermijden. Ik sloot af met: ‘geniet, maar pas op daarbuiten mensen. Wees voorzichtig!’ Bussloo bleek voor veel mensen echter een magneet. Op Hemelvaartsdag reden al voor 11.00 uur veel mensen richting het naaktstrand. Ook hele gezinnen op de fiets zochten al vroeg een mooi plekje. Helaas werd het op een aantal plekken te druk, zoals bij het naaktstrand en bij het bruggetje. Leisurelands moest vanwege deze enorme drukte een aantal parkeerplaatsen afsluiten. Voor de komende periode en zeker ook voor de aankomende vakantieperiode, hebben we de afspraken nog scherper geformuleerd om dit soort problemen te voorkomen. Bezoekers, denk goed mee! En houd Bussloo ook schoon!

De cijfers rond het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overledenen door corona, laten ook in Voorst een mooie daling zien. Ik sprak met de directeuren van enkele zorginstellingen en hoorde dat ze hier nu ook over de goede beschermingsmiddelen voor hun medewerkers beschikken. Ook de bezoekregelingen kunnen gelukkig worden versoepeld! Ontzettend belangrijk voor veel ouderen en alleenstaanden. Ondertussen kunnen (halve) schoolklassen genieten van onderwijs en wordt er weer gesport. We hopen natuurlijk allemaal dat een nieuwe besmettingsgolf uitblijft, als we ons allemaal goed en verantwoordelijk blijven gedragen.

Recent trekken de besmettingen bij meerdere slachterijen onze aandacht. Passende maatregelen zijn hier noodzakelijk. We vermoeden dat de werknemers elkaar vooral besmetten op plekken waar ze dicht op elkaar zitten, zoals in hun woningen en tijdens het vervoer in busjes naar hun werk. Dit vraagt dus om snel en adequaat ingrijpen. Enerzijds met het oog op de keten van slachterijen en boeren die deze dieren mesten of fokken. Anderzijds met het oog op de winkels die vlees aanbieden en op de consumenten van dit vlees. Gezondheid staat voor mij bovenaan!

De komende dagen staan in het teken van overleg over de noodverordening. En het maken van afspraken om de maatregelen die per 1 juni ingaan goed uit te voeren. Het is belangrijk dat alle bedrijven de afspraken voor hun eigen branche, zoals bijvoorbeeld horeca en recreatie, in overleg met ons als gemeente op de juiste wijze uitvoeren. Ook landelijk vindt er nog overleg plaats, zoals in het Veiligheidsberaad om alle puntjes op de i te zetten. Met een goede uitvoering van deze maatregelen kunnen we nieuwe besmettingen zoveel mogelijk tegengegaan. Zo kijken we samen bijvoorbeeld naar een mogelijke vergroting van het aantal terrassen. Mensen mogen elkaar buiten ontmoeten, maar gezelschappen moeten nog altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.  

Ondernemingen en zelfstandigen hebben door corona ook de komende tijd financiële steun nodig. De Rijksoverheid bepaalt hier de spelregels en betaalt het geld. Als gemeente voeren wij deze regelingen voor de gemeente Voorst uit. Wij gaan echter niet over de inhoud van deze regelingen en daarmee het vinden van balans tussen de continuïteit van bedrijven, het behoud werkgelegenheid en het structureel gezonde houden van de economie. Van diverse kanten heb ik wel vernomen dat de uitvoering in onze gemeente, door extra inzet van onze medewerkers, de afgelopen periode goed is gelukt. Ik reken ook de komende tijd op goede en snelle uitvoering.

De gemeente blijft tot 1 september (zoveel mogelijk) digitaal vergaderen. Net als veel andere besturen waar ik aan deelneem, zoals de Cleantechregio. De gemeentemedewerkers en de collegeleden werken bijna allemaal vanuit huis. Inhoudelijk gaan de werkzaamheden van de gemeente natuurlijk zoveel mogelijk door. Inspraak en burgerparticipatie is nu wel lastiger te organiseren. Ik zie wel enige toename van het aantal mensen in en rond ons tijdelijke gemeentehuis

Trouwens, de inschrijving voor de (ver)nieuwbouw van ons gemeentehuis loopt. Op deze openbare aanbesteding kunnen natuurlijk ook lokale partijen inschrijven. Ik ben benieuwd hoeveel lokale bedrijven zich melden en de kans willen pakken mee te werken aan dit mooie lokale bouwproject.

Jos Penninx