Het was een enerverende week, mag ik wel zeggen.

Zondag 5 juli

Na een rustig verlopen weekend hadden we op maandag de eerste digitale insprekers in een rondetafel-videogesprek van de gemeenteraad van Voorst, als gevolg van de coronamaatregelen. Onderwerp was uitbreiding van hotel Thermen Bussloo op een deel van het naaktstrand. De gemeenteraad kan maandag 6 juli in de raadsvergadering de sociaaleconomische belangen wegen van het hotel als aanvrager (Leisurelands), de bezoekers van het naaktstrand en andere belanghebbenden bij het wel of niet doorgaan van deze ontwikkeling.

Dinsdagmiddag vond het afscheid plaats van onze geweldige gemeentesecretaris Eric van Leeuwen.  20 jaar heeft hij zich ingezet voor de gemeente Voorst. Vanwege de coronamaatregelen was het afscheid in de open lucht georganiseerd, op landgoed Klein Noordijk en slechts in aanwezigheid van zijn gezin, het college, managementteam en roulerende groepjes medewerkers als vertegenwoordigers van de domeinen/afdelingen. Veel medewerkers hadden daarom een bijdrage geleverd via een gefilmde afscheidsboodschap, aangezien zij helaas niet aanwezig mochten zijn.

Een belangrijk onderwerp deze week was ook de melding van de GGD dat er een veertigtal werknemers positief was getest binnen het bedrijf Profish in Twello. Dat was natuurlijk even slikken voor mij. Een heldere uitleg door de GGD over de situatie, en vooral de genomen maatregelen in combinatie met bestudering van de cijfers van de gemeente Voorst zelf, gaven mij geen redenen tot ongerustheid. Wel heel bijzonder dat de gemeente Voorst plotseling het hoogste aantal besmettingen van Nederland had (per honderdduizend inwoners gemeten door het RIVM). Dit leidde vanzelfsprekend tot aandacht in de landelijke en regionale media. Relatief weinig werknemers wonen echter in onze gemeente. Nader onderzoek gaf namelijk aan dat in enkele gevallen meerdere gezinsleden corona hadden opgelopen, maar dat het aantal in onze gemeente snel gering was. Duidelijk werd hierdoor het belang van goede maatregelen door bedrijven in de vleesindustrie: vooral ook in de koude ruimtes. Het beeld was wel dat medewerkers zorgvuldig met hun (thuis)situatie omgingen en vooral dat besmettingen door de GGD snel en goed zijn te traceren. Dat geeft mij vertrouwen. En ik hoop dat de inwoners die zich begrijpelijk ook zorgen maakten om deze berichtgeving, dit vertrouwen ook weer terug hebben.

Verder heb ik er met plezier kennis van genomen dat de landelijke gezien de daling van het aantal besmettingen doorzet. En dat hierdoor voor een aantal sectoren nieuwe verruimingen van de maatregelen per 1 juli mogelijk zijn. Zeer belangrijk voor mij was vanzelfsprekend de opheffing van het algemene verbod op evenementen. Hiermee wordt verdere verruiming voor het organiseren van evenementen (binnen en buiten) de komende maanden mogelijk, wel nog gebaseerd op het 1,5 meter afstand houden. Duidelijk is dat er meer ruimte komt voor lokale afwegingen. De komende dagen ontvang ik vanuit het Rijk een toetsingskader voor grote evenementen, waarna ook onze veiligheidsregio VNOG handvatten zal aanreiken hoe hier concreet mee om te gaan. Zo zullen we onder andere moeten bekijken wat deze aanvullende protocollen betekenen voor onze vastgestelde indeling voor evenementen in de gemeente Voorst.

Hoogtepunt van de week was de uitgestelde lintjesregen 2020. Alle burgemeesters reikten op vrijdag de lintjes uit, waarbij het daadwerkelijke opspelden was verboden. Na de uitreiking van de onderscheiding aan Anton en Trees Haagen-van Gurp bij brasserie Korderijnk in Twello, ging de reis naar het huisadres van Dinie Mensink-Hekkert in Wilp-Achterhoek. In de namiddag waren Henk Marsman en Marien Ruisch aan de beurt in hun Dorpshuis in Voorst. Vrijdagavond ontvingen vervolgens Riek Mulder-Tiedink, Joop Jansen en Martin Buitenhuis hun onderscheiding in een corona-veilig ingericht Boshuis in Klarenbeek. Indrukwekkend wat deze vrijwilligers jarenlang, gesteund door hun familie, hebben gedaan voor de samenleving. In april 2021 hoop ik deze nieuwe decorandi tijdens de aubade toe te kunnen spreken en plein public.

Wil je weten waarvoor deze waardevolle mensen de Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen? Dat kun je hier nog eens nalezen. 

Jos Penninx