Na de prachtige uitreiking van acht Koninklijke onderscheidingen, zoals verwoord in mijn vorige blog, nu aandacht voor het verloop van een aantal meer reguliere activiteiten.

Allereerst aandacht voor de digitale raadsvergadering van afgelopen week. Hierin werd vooral gesproken over de aanpassing van het bestemmingsplan voor hotel Thermen Bussloo. Opvallend was het hoge aantal digitale inspraakreacties uit grote delen van Nederland en het grote aantal volgers van de goed verlopen digitale raadsvergadering. Het digitaal kunnen volgen van de raadsvergaderingen vanaf de computer is een opmerkelijk gevolg van de coronamaatregelen. Het  voorstel voor het hotel werd trouwens aangenomen.


Fijn om ook weer fysiek bezoeken af te kunnen afleggen bij 60-jarige huwelijken, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Mensen durven het weer aan om de burgemeester te ontvangen.  Afgelopen week was ik in Klein-Amsterdam. Het diamanten bruidspaar vertelde mij wel dat zij vanwege het coronavirus dit jaar geen receptie met feest geven. Heel jammer natuurlijk.

Vorige week hebben we met de gemeenteraad uitgebreid gesproken over de wijze van vergaderen in september. Op de agenda’s staan dan onder meer onderwerpen als het mobiliteitsplan van de gemeente Voorst en de Regionale Energie Strategie (RES) in onze Cleantechregio. In de Stuurgroep RES ging daarom veel aandacht uit naar de wijze van communicatie en het bespreken van de RES in de verschillende raden. De wens in de gemeenteraad van Voorst is om insprekers weer fysiek te ontvangen conform de RIVM-richtlijnen. Maar dit vraagt nog wel overleg over de precieze vorm van rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan vergaderingen buiten Twello in een van de dorpshuizen.

Opmerkelijk deze week was ook een interview voor het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Dat ging over de gemiddeld hoge score van de gemeente Voorst op het totaal aantal coronabesmettingen. En over het opvallende aantal besmettingen bij visverwerkingsbedrijf Profish. Ik heb uitgelegd dat er sprake is van een goede samenwerking tussen de GGD, Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland en Profish, waardoor de gevolgen van de uitbraak beperkt zijn. Goed ook om nog even te vermelden dat er door de GGD duidelijke afspraken zijn gemaakt over de communicatie rondom besmettingen.


Vanzelfsprekend hebben we afgelopen week ook weer aandacht besteed aan de mogelijkheden voor evenementen de komende maanden. Dit natuurlijk in relatie tot de noodverordening en vooral ook de richtlijnen vanuit Den Haag en de veiligheidsregio. Belangrijk kernpunt is dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden bij evenementen. Hoe dan ook, de voorzitter van het Klompenfeest heeft mij inmiddels gemeld dat het feest in 2020 niet door zal gaan.

Afgelopen vrijdag was ik bij de viering van 200 jaar landgoed Beekzicht.  Dit was in juni uitgesteld en kon nu met een beperkt programma toch nog worden gevierd. Een mooie bijeenkomst met enkele toespraken en het aanbieden van het jubileumboekje en een fietsroute. Na het uitbrengen van een toost, volgde een fraaie wandeling over het landgoed.  Een waarlijk kroonjuweel van Voorst, zowel agrarisch, landschappelijk als cultuurhistorisch. Steeds vernieuwend en coöperatief ingesteld bij projecten, zoals de dijkverlegging Voorster Klei en de Rondweg Voorst. Er werd ook veel gesproken ook over de recente acties van de boeren. Meerdere boeren vinden het spijtig dat hun woordvoerders niet beter met de ministeries en Kabinet in Den Haag in gesprek gaan over de gedragen oplossingen.  Demonstraties (verboden door burgemeesters) zijn een slechtere keuze dan het blijven voeren van serieuze besprekingen tussen alle partijen, hoe lastig misschien ook.

De vakanties in de regio zijn inmiddels begonnen. Daarom ook even aandacht voor de thuishulp en de verzorging van mensen in de zomermaanden. Ik hoorde van een directeur dat een aantal mensen angst heeft voor de vervangers van hun vaste hulpverlener en zelfs liever geen zorg krijgt vanwege angst voor het virus. 
De slotbijeenkomst van de gemeenteraad voor het zomerreces ging vanwege corona vrijdag ook niet door; wel leuk om een kaart te ontvangen van de griffie met de beste wensen voor het zomerreces!

Jos Penninx


Burgemeester Jos Penninx is ook actief op Twitter. Volg hem op @jos_Penninx