Woensdag 7 oktober

Helaas zijn in de afgelopen week, in heel Nederland, maatregelen afgekondigd om het aantal toegenomen besmettingen zo snel mogelijk te proberen in te dammen. Het aantal besmettingen in Oost-Nederland was lager dan in de veiligheidsregio’s met grote (studenten)steden. Het Kabinet heeft ervoor gekozen de maatregelen op te leggen aan heel Nederland. Kernpunt van de maatregelen is het voorkomen van grotere bijeenkomsten: mensen bleken onvoldoende afstand te houden, vooral bij gezellige ontmoetingen, zoals feesten en sportbijeenkomsten. En zeker als er veel alcohol wordt gebruikt! We moeten nu écht met ons allen voorkomen dat de gezondheidszorg overbelast raakt, en er een totale ‘lockdown’ komt. Ook in onze gemeente is de situatie nu zorgelijk: onze gemeente kleurde dit weekend rood op de kaart qua aantal besmettingen per 100.000.

Maatwerk in maatregelen

Het kabinet heeft landelijk maatregelen afgekondigd zoals (eerder) sluiten of maximaal vier personen per tafel of zaalhuur. Deze maatregelen zijn pijnlijk voor horecabedrijven en sportverenigingen. Tegelijkertijd bleken de nieuwste maatregelen in de praktijk toch niet altijd even helder op regionaal, of lokaal niveau. Meerdere keren hebben wij (burgemeesters in Noord Oost Gelderland) in de afgelopen week overleg gevoerd. We hebben de noodverordening met onze regionale maatregelen doorgesproken en (met behoud van lokale autonomie) op elkaar proberen af te stemmen. Dus wèl maatwerk, maar geen discussies waarom iets in de ene gemeente wèl is toegestaan en bij de andere niet! Zo zijn er uitzonderingen gemaakt voor wat betreft maximaal dertig bezoekers voor de grotere theaters als Orpheus in Apeldoorn. De sportkantines moesten dicht, buurthuizen mogen openblijven. Hoe gaan we om met multifunctionele gebouwen? Zo is toestemming gegeven aan het (gedeeltelijk) openblijven van MFC Klarenbeek en het dorpshuis bij SC Teuge. Ook hebben we afspraken bekeken rond begrafenissen en huwelijksvoltrekkingen in èn buiten het gemeentehuis. Er mag sowieso geen publiek bij amateursportwedstrijden aanwezig zijn, wat natuurlijk heel jammer is voor toeschouwers en ouders van kinderen.

 

Vergaderingen van de gemeenteraad

Ook de gemeenteraad bespreekt hun wijze van vergaderen. Raadsvergaderingen zijn uitgezonderd van maatregelen, zoals maximaal dertig aanwezigen. De komende vergaderingen staan vooral in het teken van de begroting 2021-2024. Besloten was vanaf september weer fysiek te vergaderen. Buiten het gemeentehuis vanwege de noodzakelijke ruimte. Maar nu is het natuurlijk de vraag of we niet beter digitaal kunnen vergaderen. Enerzijds vanwege onze voorbeeldfunctie, anderzijds door een nieuwe mogelijkheid in ons vergadersysteem om 25 mensen in beeld te hebben op één beeldscherm. Dit was voor mij persoonlijk trouwens een boeiende ervaring in de vergadering met 22 collega-burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Fysiek vergaderen is natuurlijk prettiger om elkaar beter ‘aan te voelen’ in een debat bij eventuele schorsingen rond moties of amendementen.

 

Draag alstublieft een mondkapje

En dan de mondkapjes! Het dragen van een mondkapje is een dringend advies. Wat mij betreft: doé dat alstublieft gewoon zoals aan u gevraagd wordt! Duidelijk is dat ze bedoeld zijn om een ander niet te besmetten. Afstand houden en thuisblijven bij ziekteverschijnselen is de kern van ons gedrag. Ik hoop dat iedereen de mondkapjes gaat dragen en dat beheerders van gebouwen als gemeentehuizen, winkels en restaurants gewoon eisen dat gasten een mondkapje dragen. In Duitsland doet men dat al gewoon. Gezondheid van ons allen gaat immers voor alles. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van dié ander, maar juist ook van uzelf! Gelukkig zag ik in onze gemeente afgelopen dagen al een goede toename van het dragen van mondkapjes, van jong tot oud.

 

Aandacht voor elkaar

Corona heeft ook veel psychische gevolgen en daarom vraag ik hier graag aandacht voor het omzien naar elkaar. Het is goed om stil te staan bij de zieken en de overledenen in de afgelopen maanden. Even belangrijk is het dat we aandacht besteden aan mensen die extra aandacht nodig hebben: thuis en in verzorgings- en verpleeghuizen. Ik ben echt bezorgd over de (toenemende) eenzaamheid en de grote overbelasting van de medewerkers in de gezondheidszorg. Laten we allemaal onze buren, bekenden en (oudere) familieleden in de gaten houden! Neem coronaproof (digitaal) contact met hen op om een praatje te maken. Fysieke gezondheid is belangrijk, maar geestelijke armoede is zeker zo vervelend.

 

Samen de schouders eronder

Laten wij als inwoners van de gemeente Voorst samen de schouders eronder zetten; op welke wijze dan ook. Houd je aan de regels en wees solidair, met extra aandacht voor elkaar: thuis en in het openbaar.

Burgemeester Jos Penninx