Woensdag 21 oktober

Ondanks de afgekondigde maatregelen bleef het aantal besmettingen met het coronavirus oplopen. De eerder uitgesproken verwachting van deskundigen, dat het aantal besmettingen versneld zou oplopen, blijkt dus juist te zijn. Het beeld van onze gemeente wisselt per dag, maar is op dit moment niet slecht vergeleken met andere gemeenten in onze regio. Ook mensen die slechts lichte verschijnselen hebben, ervaren soms flink de gevolgen van corona. Daarom zeg ik: “Onderschat dit virus, COVID-19 niet!”. Ik hoop dat iedereen nu inziet dat we samen de afgekondigde maatregelen ook echt moeten uitvoeren. En dat moeten we samen met elkaar doen, om zo spoedig mogelijk terug te kunnen keren naar een ‘normaal’ leven in onze samenleving.

Landelijke routekaart

Het kabinet heeft een landelijke routekaart gemaakt. Hierop kunnen bestuurders en inwoners zien welke maatregelen er (moeten) worden getroffen per niveau. Dit niveau varieert van waakzaam tot zeer ernstig. Op dit moment bevindt de regio Noord- en Oost-Gelderland zich op het niveau ‘Ernstig’. Vanzelfsprekend heeft de gemeente Voorst bekeken wat hiervan de gevolgen (kunnen) zijn voor onze inwoners en instellingen. Wij hebben met veel verenigingen en bedrijven contact gezocht om mee te denken om onder meer problemen bij handhaving te voorkomen. Een aantal landelijke besluiten was kraakhelder, maar ook teleurstellend. Zoals de sluiting van alle horeca. Huwelijksvoltrekkingen tot 30 personen mogen wel plaatsvinden in een horecazaal. Een gezamenlijke viering na afloop ervan is echter niet meer toegestaan. Met eigen ogen heb ik gezien dat de Voorster horecaondernemers (bijna) allemaal zeer zorgvuldig met de regels omgaan. Voor de sportverenigingen is het sluiten van de kantines, het beperkt trainen en het stoppen met alle wedstrijden een harde noodzakelijkheid. Ik reken erop dat de rijksoverheid geld ter beschikking stelt voor de genomen noodmaatregelen.

 

Maatwerk

Gelukkig is er nu geen landelijke sluiting van verpleeg- of verzorgingshuizen, maar maatwerk. En de maatregel dat er geen alcohol verkocht, vervoerd of genuttigd mag worden in het openbaar na 20.00 uur, vraagt extra aandacht bij de handhaving van deze noodverordening. Deze maatregel moet drankmisbruik en illegale feesten voorkomen nu de horeca gesloten is. Dit vraagt extra inspanning van de supermarkten die nog open zijn na 20.00 uur. Ik hoop dat onze inwoners verstandig zijn en hieraan meewerken. Want ook hiermee voorkomen we met elkaar bijeenkomsten waar het coronavirus zich makkelijk verder kan verspreiden. Gemeente en politie zijn samen extra alert!

 

Mondkapje op in het gemeentehuis

Voor de medewerkers zijn de thuiswerkregels weer aangescherpt. En in het gemeentehuis moet iedereen verplicht een mondkapje dragen. Ook de politiemensen die bij ons in het gemeentehuis hun kantoor hebben. Gelukkig zijn er nog geen medewerkers, raadsleden of bestuurders van de gemeente besmet geraakt door het coronavirus. De werkzaamheden gaan dus onverminderd door. De gemeenteraad heeft afgelopen woensdag meteen besloten om op 26 oktober digitaal te vergaderen over de begroting. Deze digitale vergadering is een vervolg op de ronde -tafelgesprekken van vorige week. Dat moet met het vernieuwde vergadersysteem lukken, want nu zijn meer mensen zichtbaar in beeld tijdens de vergadering.

 

Aandacht voor elkaar

Ik hoor in de media regelmatig sombere geluiden dat mensen negatieve gedachten hebben. Naast het coronavirus speelt ook de aangebroken herfstperiode parten op de gemoedstoestand van veel mensen. Laten we daarom samen extra aandacht hebben voor elkaar. En zoveel mogelijk stilstaan bij de mooie momenten in ons leven. Voor mij was deze week mijn bezoek aan de honderdjarige mevrouw Veenendaal-Wilmink in Terwolde zo’n mooi moment. Mevrouw keek al weken uit naar haar grote dag. En het bezoek van de burgemeester! Helaas was er nu geen groot feest met de kinderen en (achter)kleinkinderen mogelijk. Desondanks genoot ze van haar verjaardag.

 

Lancaster-monument

Een andere bijzondere gebeurtenis was de herplaatsing van het Lancaster-monument in Teuge. Dit oorlogsmonument kreeg een nieuwe plek ten noorden van het vliegveld tussen zeven bomen, de KIJK! en de Kleine Zanden. Dankzij de goede samenwerking van het Comité 4-5 mei, Algemeen belang Teuge, het vliegveld en de gemeente Voorst. Er was een speciaal woord van dank aan initiatiefnemer Johan van Brummelen van Rotary Voorst. Johan van Brummelen is helaas donderdagmorgen overleden. Hij was in het bezit van de gemeentelijke onderscheiding ‘t Formulier voor zijn vele verdiensten. Johan van Brummelen zocht de suikeresdoorns (maple leafs) uit als verwijzing naar de Engelse en Canadese bemanning. Vanwege het coronavirus kon er geen publiek aanwezig zijn. Er waren alleen enkele vertegenwoordigers die symbolisch bloemen legden.

Verder beleef ik wekelijks mooie momenten als ik met veel genoegen lees over andere hartverwarmende acties in onze dorpen om elkaar te steunen. Bekijk de site kijkindekernen.nl maar eens, deze is voor alle inwoners van de gemeente Voorst bedoeld.

Graag zeg ik tegen u allen: houd moed en doe goed!

Burgemeester Jos Penninx