Woensdag 28 oktober

Op 13 oktober maakte het kabinet strengere maatregelen bekend. De effecten van deze maatregelen waren helaas nog niet zichtbaar op de landelijke routekaart. Afgelopen weekend hebben we in Nederland meer dan 10.000 positieve gevallen van besmetting aangetikt. De ommekeer van de cijfers in deze tweede coronagolf moet nu echt komen. Anders zal het kabinet ons in de loop van deze week nog verdere maatregelen opleggen, zoals een lockdown.

Herfstreces gemeenteraad

De afgelopen week had de gemeenteraad herfstreces. Zelf ging ik, vanwege het coronavirus, dit jaar helaas géén vakantieweekje op pad met de caravan. In plaats daarvan heb ik wel deelgenomen aan de wekelijkse, digitale vergaderingen van het college van B&W en het Corona-GBT (gemeentelijk beleidsteam). Maar verder heb ik de gebruikelijke overleggen tot een minimum beperkt de afgelopen week. Als vakantie ben ik een middagje met enkele kleinkinderen naar de Apenheul geweest. Er waren veel minder bezoekers dan gebruikelijk. Het was goed om te zien dat er veel extra maatregelen in het park genomen zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wijze levenslessen

Een zeer bijzonder moment afgelopen week, was de afscheidsdienst van Johan van Brummelen. Johan van Brummelen was niet alleen bekend als bloemist, maar ook om zijn vele verdiensten voor de Voorster gemeenschap. Hiervoor heeft hij in 2017 de gemeentelijke onderscheiding ’t Formulier ontvangen. Bij zijn afscheidsdienst moest ik heel sterk aan de begrafenis van mijn vader denken. Mijn vader is in april aan corona overleden. Hierbij herinnerde ik vooral zijn wijze levenslessen: “Jos, denk vooral na over zaken die je zelf wèl kunt beïnvloeden. Besteed je aandacht aan wat je in de toekomst wel kunt doen. Kijk naar voren, want mopperen en veel praten over het slechte weer, of de prijzen van gisteren op de veiling, heeft geen enkele zin jongen. Na de herfst en de winter komt altijd weer een lente en een zomer!”

Luister, lees, denk na en kijk naar feiten

Daarom roep ik iedereen op om in deze lastige tijd vooral na te denken over wat wèl kan in deze coronatijd. Laten we aanvaarden dat er nu echt een probleem is: een gezamenlijk probleem! En laten we niet te veel aandacht geven aan onheilsprofeten, of aan mensen met extreme opvattingen over complotten of fake-news rond COVID-19. Luister, lees en kijk vooral naar feiten. En trek uw eigen conclusies vanuit de vraag: wat kan ik hiermee nu wèl doen? Bedenk nieuwe vormen van gezelligheid thuis, met uw gezin. Of digitale vormen van contact met collega’s, vrienden of clubgenoten. Praat samen over de kansen en mooie dingen uw leven. En neem een kijkje op de website van onze dorpen: www.kijkindekernen.nl


Respect en begrip voor elkaar

Zaterdag was ik in Terwolde om de bewoners van de afgebrande (woon)boerderij aan de Hoevenallee sterkte te wensen. Gelukkig konden de naastgelegen panden en alle dieren nog gered worden. Het viel op dat de brandweermannen met mondkapjes op, de buren hielpen met het redden van het vee. De buren droegen geen mondkapjes maar hielden wel samen voldoende afstand van elkaar.

Extra aandacht voor het handhaven

Volgens landelijke en regionale afspraken heeft ook de gemeente Voorst extra aandacht geschonken aan de handhaving van de nieuwe regels. Vooral de regels rond de verkoop, het vervoer en het gebruik van alcohol in het openbaar. Tijdens de ronden van onze handhavers door de gemeente bleken zowel de ondernemers, als de inwoners zich goed aan de nieuwe regels te houden. Op sommige plekken hebben onze boa’s en toezichthouders nog wel enkele tips gegeven voor verbetering van de naleving van de afspraken. Mondkapjes dragen is hier in de winkels al de norm. In deze lastige tijd zie ik gelukkig veel respect en begrip voor elkaar. Als burgemeester mag ik trots zijn op u en uw gedrag als inwoners van de gemeente Voorst.

 

Begrotingsdebatten

Maandag vond de gehele dag, vanaf 10 uur, de gemeenteraadsvergadering over de begroting 2021-2024 plaats. De vergadering was niet bij restaurant Korderijnk maar digitaal, vanachter de computer. Om een goede concentratie van de deelnemers te houden, hebben we regelmatig pauzes ingelast. Bij de eventuele extra financiële gevolgen van corona rekent de gemeente Voorst vooralsnog op voldoende (terug)betalingen door de rijksoverheid. Over de resultaten van de gesprekken en debatten in de gemeenteraad kan ik op het moment dat ik dit schrijf nog niets zeggen.

Ik eindig dit blog met een oproep aan u allemaal: negeer zoveel mogelijk het slechte en geef uw aandacht vooral aan het goede. Want wat je aandacht geeft, dat groeit!

Burgemeester Jos Penninx