Woensdag 18 november

Vanwege de coronamaatregelen verlopen veel zaken anders dan gewoonlijk, in Nederland en in de gemeente Voorst. Gelukkig lijkt het erop dat de besmettingen, en daarmee de ziekenhuisopnames, dalen. Er komt iets meer ruimte om elkaar thuis en buiten weer te ontmoeten. En er zijn hoopvolle berichten over vaccins tegen corona. Wat mij betreft zijn dit signalen waardoor we (volgend jaar) mogen rekenen op positieve ontwikkelingen in onze samenleving. Hoop doet leven!

Gemeenteraad

Vorige week hadden we twee digitale raadsvergaderingen over de Meerjarenbegroting 2021-2024. Technisch verliep de vergadering, met debatten en stemmen, uitstekend. De vergaderingen waren voor het publiek goed te volgen via een livestream. De gemeenteraad stemde (in meerderheid) in met de voorgestelde lijn van het college om niet te bezuinigen, maar wel met ingang van 2022 de onroerendzaakbelasting (OZB) te verhogen. De oorzaak van de financiële tekorten in Voorst, en vrijwel alle gemeenten in Nederland, ligt voornamelijk in het rijksbeleid. Het kabinet zal voor meer geld voor de uitvoering van het beleid in het Sociaal Domein (moeten) zorgen. Het uitgangspunt voor nu is dat de Voorster samenleving vooral steun verdient om samen door de coronacrisis te komen.

Besmettingscijfers

De besmettingscijfers van onze gemeente liggen in lijn met die van de regio Noord- en Oost-Gelderland. In tegenstelling tot de Achterhoek, zien wij hier gelukkig geen grote aantallen van besmettingen onder personeel of bewoners in tehuizen. En met een goede organisatie en een grote inzet van het personeel in tehuizen, is gelukkig een bezoek aan de bewoners nog goed mogelijk. Gelukkig krijg ik ook geen negatieve signalen over bedrijven die in grote problemen raken vanwege de coronabesmettingen.

Deltacongres

Qua vergaderingen verliep de afgelopen week, zoals gebruikelijk, weer met veel achter de computer zitten. Video-vergaderen met zowel het gemeentelijk beleidsteam als het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio over corona. Als voorzitter van de Vereniging van Riviergemeenten zou ik in Maastricht deelnemen aan het (groot) landelijk Deltacongres. Het thema was niet corona, maar ons klimaat. De mogelijke oplossingen voor droogte, watertekorten en het bevaarbaar houden van rivieren, zoals onze IJssel. U begrijpt het al, alle deelnemers bleven gewoon thuis en namen deel aan het congres via de computer. Maar het was wel goed om over iets anders te vergaderen dan over de coronamaatregelen.

Sinterklaas

Spannend voor onze kleine inwoners, en voor mij, was deze week de komst van Sinterklaas. In Nederland waren dit jaar geen intochten met de boot, de trein of per koets toegestaan. Dus ook in de gemeente Voorst was er helaas geen mooie intocht met heel veel (klein)kinderen op het station en het Dorpsplein. Gelukkig kon het verwelkomen van Sinterklaas wel op een andere, creatieve manier! Het landelijk Sinterklaasjournaal heeft hiervoor het initiatief genomen. Kinderen kunnen hun schoentekeningen via de 355 burgemeesters in Nederland naar Sinterklaas toe sturen. Tijdens de intocht van Sinterklaas op televisie afgelopen zaterdag waren wij als burgemeester zelfs even zwaaiend in beeld. Via sinterklaasjournaal.ntr.nl kunnen alle kinderen nog eens terugkijken en hun tekening insturen. Veel kinderen hebben hun tekeningen al digitaal ingestuurd en in het gemeentehuis zag ik ook al enkele mooie tekeningen liggen!

Carbidschieten

Vanzelfsprekend wordt er landelijk en lokaal nagedacht over de (on)mogelijkheden om samen Sinterklaas, de kerstdagen en Oud & Nieuw te vieren in deze komende maanden. En er komt vrijwel zeker een landelijk totaal vuurwerkverbod. Carbidschieten valt (nog) niet onder deze vuurwerkwet. De vraag is nu: hoe gaan we hiermee om, zodat we besmettingen en onveiligheid kunnen voorkomen? Een aantal burgemeesters en inwoners wenst carbidschieten wel toe te laten, met toepassing van de coronaregels, omdat het mensen ontspanning geeft. Andere burgemeesters echter, voorzien dat handhaving van de coronaspelregels op oudejaarsdag zo wel heel lastig gaat worden. Carbidschieten gaat namelijk vooral om gezelligheid. Groepen mensen bij elkaar met een drankje erbij. Ook in onze gemeente was het carbidschieten de afgelopen jaren een mooie en gezellige traditie. Mij lijkt het verstandig om eerst de verdere ontwikkelingen rond het aantal coronabesmettingen nog even af te wachten, voordat we landelijk of lokaal een definitief besluit nemen over het toestaan van carbidschieten.

Aandacht voor elkaar

Heeft u al de Voorster posters ‘Aandacht voor elkaar’ gezien? Ze hangen verspreid in alle dorpen in onze gemeente. Laten we met zijn allen initiatieven nemen om aandacht voor elkaar te hebben en te houden. Zeker nu de dagen korter worden. Met aandacht voor elkaar zorgen we ervoor dat niemand er alleen voor staat. Houdt moed, want samen doorstaan wij deze coronacrisis goed!

Burgemeester Jos Penninx