Helaas zien we in Nederland nog steeds geen daling van het aantal coronabesmettingen. In onze gemeente gaat het op dit moment qua besmettingen relatief goed. De viering van Sinterklaas, Kerst en Oudjaar met grotere groepen zit er waarschijnlijk niet in. Want de gezondheid van ons allemaal staat bovenaan. Samen moeten we blijven nadenken over de vraag wat wèl kan binnen de landelijke coronaregels. Heel veel activiteiten verlopen dit jaar anders dan normaal; we kunnen en moeten denken in nieuwe oplossingen, zodat we komend jaar ons leven hopelijk in gezondheid kunnen oppakken. 

Sinterklaas

Dit jaar zijn er geen intochten in onze dorpen. Ook koopzondag was vrij rustig dit jaar in de gemeente Voorst. De landelijke actie om via de burgemeesters brieven naar Sinterklaas te sturen, is een groot succes geweest! Leuk om het filmpje van Sinterklaas te zien voor een wand met Voorster tekeningen en een persoonlijk dankwoord van Sinterklaas. Dit jaar krijgen wij zelf in Twello ook geen bezoek thuis van Sinterklaas tijdens pakjesavond. Andere jaren vierden wij dit met onze (klein)kinderen, maar dit jaar lukt dat helaas niet. Samen denken we na over een andere manier, om ervoor te zorgen dat onze kleinkinderen toch veel Sinterklaasplezier hebben. Ook bespreek ik alvast de alternatieven voor ons gebruikelijke Kerstdiner.


Anders vergaderen met grote groepen

Afgelopen week was ik voorzitter van een (regionale) bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers over energie opwekken met zon en windmolens. Met ruim 90 personen uit 7 gemeenten, raadsleden, statenleden van de Provincie Gelderland en Algemeen Bestuursleden van 2 Waterschappen, verdeeld over 4 schermen vergaderen lukte echter niet. Daarom was er eerst een mondelinge toelichting op het resultaat van de Regionale Energie Strategie (RES) en het vervolgproces bij de 7 gemeenten. Daarna kon men vragen stellen via een chat. De opmerkingen en vragen worden binnen een week schriftelijk beantwoord. Ook wordt er hard nagedacht over goede inspraakprocedures.


Tijdelijke wet Maatregelen Corona (TWM)

Per 1 december is er een nieuwe TWM, waardoor landelijke ministeriële regelingen bepalend zijn voor de bestrijding van corona. In die wet is er, in uitzonderlijke situaties, ruimte voor de burgemeesters (met hun college en gemeenteraad) om af te wijken van de landelijke regels. De ruimte daarin voor de burgemeesters lijkt erg klein. Eén van de maatregelen is de invoering van de mondkapjesplicht. Gelukkig draagt in de gemeente Voorst bijna iedereen al weken binnen in openbare ruimtes mondkapjes. Ik vertrouw erop dat de goede samenwerking met bedrijven en instellingen blijft.

 

Vuurwerk en carbid schieten in 2020: nee, (tenzij?)

Duidelijk is dat er een landelijk vuurwerkverbod is en (nog) geen landelijk verbod voor carbidschieten. Het carbidschieten moet plaatsvinden binnen de geldende coronaregels: maximaal 4 personen en op eigen terrein met maximaal 3 gasten per dag! Dit betekent dat de bekende gezellige bijeenkomsten zoals in Terwolde, Twello, Wilp-Achterhoek, Klarenbeek, Bussloo of Voorst met carbidschieten, hapje en een drankje erbij dit jaar zeker niet mag. Kortom, het gemeentelijke ‘ja’ wordt dit jaar vervangen door een ‘nee, tenzij’ (= aantal spelregels) of helemaal een ‘nee’. Hierover ben ik in overleg met inwoners, politie, buurgemeenten en onze gemeenteraad. U hoort zo snel mogelijk hierover!

Hoop doet leven

Ik ben zeer onder de indruk van de grote inzet en betrokkenheid van onze ondernemers en de verantwoordelijken in de zorg. Door het (toenemende) ziekteverzuim en de duur van corona is het zeker niet gemakkelijk. Maar ik merk, zoals het echte ondernemers betaamt, dat men vooral vooruit kijkt en naar oplossingen en kansen. En het is goed om  te zien hoe belangrijk verenigingen en instellingen zijn als sociaal cement in onze huidige wereld: dankzij al die vrijwilligers! Ik hoor prachtige ideeën om met leden of personeel nieuwe (digitale) activiteiten te organiseren. Ook ik hoop dat we met voldoende steun van de landelijke overheid deze crisis samen overleven. Met de komst van vaccins in 2021 zullen we hopelijk weer meer sociale evenementen  kunnen organiseren.


Handhaving coronamaatregelen

Over de afgelopen week heb ik voornamelijk goed nieuws over onze handhaving. Maar het gaat nog niet altijd en overal helemaal goed. Vanzelfsprekend moeten we begrip hebben voor knelpunten door het afgelasten van gezellige sportactiviteiten en muzikale ontmoetingen van jongeren. Samen met de politieteam-chef heb ik een brief gestuurd naar een aantal ouders om in gesprek te gaan met hun kinderen; zo willen we verdere overlast voorkomen. Het is goed om met de jongeren(organisaties) en scholen na te denken over wat we wèl zouden kunnen doen voor onze jongeren de komende tijd. Ook daar zijn we al mee bezig.

Schrijfactie Amnesty

Ook de jaarlijks schrijfactie in de bibliotheek Twello kan niet doorgaan. Zelf mocht ik meedoen aan de start van een alternatieve schrijfactie in de gemeente Voorst. Ik nam een doos enveloppen in ontvangst. In onze dorpen worden enveloppen aan een aantal mensen gegeven, zodat inwoners zo toch fysiek mee kunnen schrijven en hun brieven kunnen inleveren. Dit was voor mij overigens de enige officiële handeling afgelopen week met gasten op het gemeentehuis.

Burgemeester Jos Penninx