De afgelopen week stond, voor u en voor mij, in het teken van de afgekondigde maatregelen door het Kabinet. Deze strengere maatregelen zijn nodig in het belang van onze volksgezondheid. De ziekenhuizen en noodhospitalen liggen namelijk vol, en het zorgpersoneel loopt steeds meer op haar tenen. Kijkend naar het hoge aantal besmettingen in het weekend (meer dan 25 nieuwe besmettingen per dag in onze gemeente) zijn de ingrepen richting winkels, scholen, contactberoepen en de aangescherpte beperkingen aan het aantal bezoekers thuis, volgens mij gewoon hard nodig. Mooi om te zien hoe mensen en bedrijven de maatregelen aanvaarden, en op een creatieve manier omgaan met de nieuwe regels. Er waren bijvoorbeeld geen fysieke eindejaarbijeenkomsten, maar veel bijzondere en leuke kerstverrassingen werden in verschillende variaties bij mensen thuis bezorgd.

Randweg Twello

Op maandagavond 14 december stemde de gemeenteraad in met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hiermee is carbidschieten in onze gemeente dit jaar alleen toegestaan als men voldoet aan een aantal door het college van B&W opgestelde regels. Het presidium besloot diezelfde avond dat na het kerstreces in januari het onderwerp Randweg Twello in de Ronde Tafelgesprekken besproken kan worden. Dit gebeurt in de videovergadering op 11 januari en daarna op 25 januari 2021 in de digitale gemeenteraadsvergadering.

 

Nieuwjaarsfilm

Maandagavond 14 december kondigde premier Rutte aan dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. En dat je buiten met maximaal 2 personen mag verblijven. Op woensdag en donderdag had ik filmopnames gepland in alle 12 dorpen. Voor de nieuwjaarsfilm met het thema ‘Aandacht voor elkaar.’ Ik zou daar op locatie met verschillende mensen en dorpscontactpersonen een praatje maken. Zoals in Posterenk bij de sfeervolle kerststal. Ik zou mensen helpen met klusjes. Maar dit alles kon helaas natuurlijk niet doorgaan zoals gepland. Daarom koos ik voor een andere opzet met opnames in het gemeentehuis. Toen hoorde ik woensdagochtend dat mijn echtgenote in de buurt van een besmet persoon was geweest. Woensdagmiddag kon zij bij de GGD op corona getest worden. Tja, dan moest ikzelf natuurlijk ook thuisblijven. Of ik kon een sneltest gaan doen waarbij je direct de uitslag krijgt. Uiteraard heb ik daarvoor gekozen. Binnen een uur heb ik in Apeldoorn een sneltest gedaan en de uitslag gekregen. Die was gelukkig negatief, net zoals de uitslag van mijn vrouw bij de GGD. Een ervaring rijker gingen diezelfde middag de filmopnames in beperkte setting door. Dit aangepaste filmpje, inclusief een korte nieuwjaarswens van mij, verschijnt volgens planning op 1 januari 2021 op voorst.nl en social media zoals Facebook, Twitter en kijkindekernen.nl

 

Carbidschieten

Woensdagavond hebben we met de burgemeesters in onze regio overleg gehad over het carbid-schieten. Duidelijk was dat alle burgemeesters zich zorgen maken over de gezondheid van de inwoners, gezien de hoge besmettingscijfers. Iedereen kon zich vinden in de oproep: ‘liever geen carbid-schieten, sla dit jaar gewoon over’. Tegelijkertijd is er geen algeheel verbod en daarmee blijft er, binnen de landelijke coronaregels, ruimte voor eigen keuzes per gemeente. In de gemeente Voorst kan met de nieuwe APV in 2020 alleen carbid geschoten worden binnen de door het college van B&W gestelde regels vanuit een ‘nee’, ‘tenzij’. Hierbij vult de inwoner die minimaal 18 jaar oud is een aanvraagformulier in waarbij hij aangeeft waar hij carbid wil schieten en dat er niet met metalen deksels geschoten mag worden. Op voorst.nl staat de precieze procedure en de actuele informatie hierover. Ook de weekmarkt moest aangepast worden vanwege de strengere maatregelen. Alleen kramen met artikelen die voorzien in de eerste levensbehoeften mogen op de markt staan, waardoor er een aantal plekken voorlopig leeg blijft. De sfeer onder de marktkooplui bleek, afgelopen vrijdag toen ik hier een visje kocht, ondanks alles goed.

Kerstdiner en terugblik op 2020

Ik hoor van veel mensen dat er goed wordt overlegd hoe zij dit jaar de kerst gaan vieren binnen de familie. Het gebruikelijke kerstdiner met de hele familie gaat veelal niet door; men kiest voor spreiding over meerdere dagen. Ook maken veel mensen, net als ikzelf, deze periode gebruik van maaltijden van de lokale restaurants. Mooi om zo de ondernemers te steunen én de coronaregels goed uit te voeren. De dagen rond kerst en Oud en Nieuw zijn ook uitgelezen momenten om terug- en vooruit te blikken. Het jaar 2020 bracht een wel heel bijzondere uitwerking van mijn jaarthema: duurzaam veranderen met krachtige kernen. Corona en de gevolgen ervan zijn heftig te noemen. Zowel voor de zieken, de naasten van aan corona overleden inwoners, als voor de werkers in de zorg. Ook de gevolgen van de (slimme) lockdown zijn voor veel ondernemers, horeca, verenigingen, scholen, ouderen en jongeren zeker niet mis. Dit gold ook voor de manier van werken van mijzelf, onze medewerkers en de raadsleden: het werd vooral digitaal vergaderen. Anderzijds ben ik zeer trots op de wijze waarop de Voorster samenleving daadkracht heeft getoond met veel (ontroerende) voorbeelden van aandacht en respect voor elkaar. Niet alleen thuis maar ook in onze dorpen.

Bouwbord

Het leven, en veel werkzaamheden gaan ondanks corona door. Een bijzonder moment afgelopen week was de onthulling van het bouwbord door wethouder van der Sleen bij het skelet van ons gemeentehuis. Ik heb het bouwbord zondagmiddag tijdens een heerlijke wandeling gefotografeerd. De renovatiewerkzaamheden starten na de kerstvakantie en gaan door tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Voordat we daar terugkeren, verblijven we als gemeente aan de Hietweideweg. Hier heb ik deze week ook uitgebreid gesproken over de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Het coronavirus vraagt om extra maatregelen op de stembureaus. We hebben bijvoorbeeld nog nieuwe leden voor de stembureaus nodig!

Aandacht en respect

Tot slot wens ik vanaf deze plek iedereen graag hele fijne feestdagen met een goede ontspanning, en vervolgens ook een heel voorspoedig en gezond 2021! Met inzet van iedereen, de komst van de nieuwe vaccins en het aanbreken van een nieuwe lente, zullen we de huidige coronamaatregelen zeker achter ons kunnen laten. Houd moed en heb lief! Wat mij betreft werpen we zo samen een mooi licht op 2021 onder het nieuwe jaarthema: met aandacht en respect verder in de gemeente Voorst.

Burgemeester Jos Penninx