Zaterdag 4 april, 2020

Vrijdagavond. Een mooi moment om mijn gedachten over de week te laten gaan.
De gemeente werkt (digitaal) ook deze week keihard door om mensen en bedrijven, in de knel geraakt door de coronacrisis, snel en accuraat (financieel) te helpen, vooral met de nieuwe maatregelen van het Rijk.

Deze week ook een goed overleg gehad met de fractievoorzitters van de gemeenteraad (presidium). Onder andere over de mogelijkheden van ‘video-vergaderen’ door de gemeenteraad, met veel aandacht voor een zorgvuldige inbreng van insprekers in de rondetafelgesprekken, eventueel per mail of brief. Prachtig dat het oudste raadslid van Nederland en Voorst, de 86-jarige Ton Bannink, zonder schroom volop meedoet met de videovergadering en daarover terecht een mooi artikel in De Stentor kreeg.

Dit brengt mij op het stimuleren van aandacht voor elkaar. Vooral voor ouderen en mensen in tehuizen. Ik lees veel mooie initiatieven vanuit de samenleving die eenzaamheid helpen bestrijden. Schrijnend vind ik de situaties rond het afscheid nemen van mensen met corona. Geen bezoek in verpleeghuizen en zelfs afscheid nemen van dierbaren moet nu buiten, staand voor een raam of met videobellen. Na het landelijk besluit tot afscheidsdiensten met maximaal 30 personen, lees ik vandaag dat in onze regio een aantal kerken helemaal gesloten is, dus ook voor begrafenissen.

Ook de agrariërs in onze gemeente verdienen dit voorjaar extra aandacht. Want ploegen zij voort!? Overal zie en hoor ik het geluid van grote bedrijvigheid in het open buitengebied. Ook sprak ik met een (brandweerman)boer in Terwolde. Hij verwoordde het helder: “Het mooie lenteweer vraagt dat wij ploegen, cultivateren en zaaien. Al zijn er door de corona- en stikstofcrisis zeker signalen van stilstand op de wereldmarkt.  We werken door en we houden moed burgemeester!”

In onze regio Noord Oost Gelderland is alsnog besloten om de gezamenlijke ruimtes op vakantieparken en campings te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan douche- en toiletgebouwen. Kamperen is hierdoor eigenlijk niet mogelijk tot in ieder geval 29 april. Hiermee wil men grootschalig vakantietoerisme voorkomen. Maar voor onze recreatiesector is dit natuurlijk enorm zuur. Een uitzending van Omroep Gelderland maakte goed duidelijk wat dit met mensen doet, zoals met Linda van Voorst van camping De Weeltenkamp. Heel ingrijpend, voor zowel recreatie-eigenaren als voor mensen die graag hun huis willen ontvluchten om in ons mooie buitengebied ontspanning te zoeken. Erg jammer, maar helaas wel echt nodig volgens mij op dit moment. 

Als burgemeester overleg ik regelmatig (met de politie) over de handhaving van de noodverordening en vooral over de regel van 1,5 meter. In algemene zin ben ik zeer tevreden, ja zelfs trots, hoe onze inwoners en bedrijven in Voorst hun best doen om afstand te bewaren in de openbare ruimtes als speelplaatsen, de straat, de weekmarkten en in winkels. De komende dagen wordt het mooi weer. Dat zal voor velen de situatie niet makkelijker maken. Maar blijf toch zoveel mogelijk binnen. Haal eventueel een frisse neus op plekken waar het niet druk is. Zorg dat de kans op besmetting zo klein mogelijk blijft. Hoe beter we ons met z’n allen gedragen, hoe korter deze crisis en deze maatregelen duren.

Laten we dus samen ons goede gedrag in Voorst volhouden!

 

Burgemeester Jos Penninx is ook actief op Twitter. Volg hem op @jos_Penninx