Woensdag 20 januari

Het was een week met weinig veranderingen rond de handhaving van de lopende coronamaatregelen in de gemeente Voorst. De besmettingscijfers per dag lijken ook hier te dalen, maar er zijn nu grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond deze Britse variant, zullen wij misschien onze handhaving (met avondklok of andere extra maatregelen) alsnog moeten aanpassen voor de komende weken. Deze eventuele extra maatregelen zijn noodzakelijk om een overbelasting van de zorg te voorkomen. Gelukkig is het vaccineren van werknemers van zorginstellingen nu gestart. In onze regio gebeurt dat bij de regionale priklocatie van de GGD in Apeldoorn. Fysieke bijeenkomsten en vergaderingen zijn voorlopig nog niet aan de orde.

Digitale ronde-tafelgesprekken

Afgelopen week hadden we op maandag- en dinsdagavond twee digitale ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad. Op de agenda stond een financiële bijdrage in 2020 aan zwembad De Schaeck, vanwege de verminderde inkomsten als gevolg van het coronavirus. Een ander onderwerp was de Randweg Twello. Het voorstel is om deze randweg mogelijk te maken met toegezegde financiële steun van ProRail en van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenhang met het sluiten van een aantal spoorwegovergangen in de gemeente Voorst. De vergadering was (met de argumenten van de 17 insprekers en de vragen van de raadsleden vanuit huis) technisch goed voorbereid en daardoor gelukkig goed te volgen. Komende maandagavond neemt de gemeenteraad, in een digitale raadsvergadering, een besluit over dit politiek belangrijke onderwerp. Met behulp van een livestream op voorst.raadsinformatie.nl is deze vergadering door u allen live te volgen.

Geen fysieke bijeenkomsten

Vanwege het coronavirus zijn er geen fysieke bijeenkomsten in de regio. Daarom was de aftrap van het regionale ontwerpatelier voor de RES (Regionale Energie Strategie) in de Cleantechregio digitaal. Er zijn nu ook geen afscheidsrecepties van vertrekkende collega’s mogelijk. Bij een afscheid horen toespraken. Daarom heb ik mijn afscheidswoord, als voorzitter van de burgemeesterskring, op video opgenomen. Deze video kan tijdens de digitale afscheidsvergadering van mijn collega eind januari uitgezonden worden. Ik ben benieuwd naar zijn reactie.

Vanzelfsprekend overleg ik (per videogesprek) ook regelmatig over de ontwikkelingen rond de aanpak van het coronavirus. Gelukkig blijkt uit mijn gesprekken met Vérian (jeugd)gezondheidszorg en met Gelder Thuiszorg, dat zij hun werkzaamheden nog steeds kunnen uitvoeren in onze gemeente. Dit is wel moeilijk door besmettingen, en mensen die daardoor in quarantaine moeten. Het doet mij goed om te horen dat veel mensen zich er doorheen proberen te slaan in deze coronatijd. Hoe lastig dit soms ook is. Ik heb ook digitale gesprekken gehad over de (on)mogelijkheden van activiteiten en evenementen op de korte en de lange termijn. Zo hadden we een digitaal overleg over het carnaval in 2021. Het is duidelijk dat er dit jaar, gezien de (voortdurende) lockdown, geen gezamenlijke sleuteloverdracht en ook geen carnavalsoptochten  gaan plaatsvinden. Binnen de geldende spelregels willen enkele carnavalsverenigingen en Circus Voorst wel iéts doen in, en voor, hun dorp. In goed overleg kijken we hier samen verder naar.

Aandacht voor elkaar

Het is, vooral in deze tijd, zeer belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar. En dat we ook aandacht hebben voor de geweldige, vrijwillige inzet van veel inwoners voor hun naasten, verenigingen, dorpen en instellingen. Steun voor elkaar kan op veel verschillende manieren. Vráág vooral ook steun aan familie, buren, collega’s of de gemeente als je het moeilijk hebt vanwege eenzaamheid, drukte of geldzorgen. Durf die stap te zetten! Waardering geven aan vrijwilligers of inwoners in de vorm van een gezamenlijke maaltijd is helaas niet mogelijk in deze coronatijd. Een geweldig idee was dan ook het online waarderingsfeest voor alle inwoners. De Vrijwilligers Centrale Voorst van Mens en Welzijn organiseerde dit online feest afgelopen vrijdagavond. Helaas was er een computerstoring. Hierdoor was het waarderingsfeest, met veel muzikale fragmenten en een leuke verrassing, niet op de televisie via de lokale omroep te volgen. Gelukkig is het nog wel op YouTube te zien en wordt de uitzending via de lokale omroep op televisie herhaald. Mijn waardering voor het filmpje en de inzet van onze inwoners is er natuurlijk niet minder om!

Sneeuw in ons land

Los van corona, was het grote nieuws dit weekend: sneeuw in ons land! Een uitgelezen kans om een wandeling te maken door ons mooie buitengebied. Ik zag veel tweetallen wandelen. Gelukkig was er nergens een te grote drukte in het afgelopen weekend. Tevreden stelde ik vast dat onze inwoners net als in winkels en op de weekmarkt bijna allemaal keurig afstand houden van elkaar bij het halen van een frisse neus. Erg belangrijk, zeker nu er door de lockdown zo weinig mogelijkheden zijn om je cultureel of sportief ergens binnen te ontspannen. Het doet mij ook goed om te lezen dat de bereidheid om vaccins te nemen in ons land steeds hoger wordt.

Houd moed, het komt goed. Blijf afstand houden volgens de richtlijnen, en zorg voor een goede ventilatie van de ruimte als u gasten thuis, of op uw werk ontvangt. Dat getuigt van aandacht èn respect voor elkaar!

Burgemeester Jos Penninx