Woensdag 27 januari

De meeste aandacht ging afgelopen week uit naar de invoering en handhaving van de avondklok in Nederland. De avondklok is ingevoerd om, ook vanwege de dreigende opmars van nieuwe coronavarianten, het aantal besmettingen met het coronavirus te verlagen. Voorlopig gelden deze maatregelen tot 9 februari. Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk, maar we moeten dit nu wel samen volhouden. Zeker nu er sprake is van zelfs twee soorten corona-epidemieën. Gelukkig laat bijna iedereen zich vaccineren, en zijn er vrijwel geen problemen bij het vaccineren door de GGD.

Houd u aan de avondklok

Zaterdagavond ging in heel Nederland de eerste avondklok in. Daarvoor heb ik, in afwachting van de definitieve besluiten door de Tweede Kamer, intern binnen de gemeente Voorst, en met de collega-burgemeesters in Noord-Oost Gelderland, uitgebreid gesproken over de handhaving van de avondklok door de politie. Deze gesprekken maakten duidelijk dat de hoofdrol, in de handhaving van de avondklok, voor de politie is weggelegd. De gemeentelijke BOA (buitengewoon opsporings ambtenaar) is, naast zijn reguliere handhavingstaken, ondersteunend. Landelijk is een lijst vastgesteld van beroepen die tot de uitzonderingen behoren. Zij mogen wel na 21.00 uur op straat zijn met een Eigen verklaring - en/of Werkgeversverklaring avondklok.

 

Noodzakelijk

Vanzelfsprekend was ik erg benieuwd hoe het zou verlopen in Nederland, maar vooral in onze gemeente. Zoals verwacht waren er in onze gemeente geen noemenswaardige problemen. De avondklok is een noodzakelijk besluit om een nog grotere belasting van het (keihard werkende) zorgpersoneel in verpleeg- en ziekenhuizen te voorkomen. Als we ons allemaal aan de gestelde maatregelen houden, kunnen we ook weer sneller van de coronabeperkingen af komen. De dagelijkse cijfers geven aan dat er weliswaar een daling van het aantal besmettingen zichtbaar is, maar deze daling gaat nog steeds niet snel genoeg. Gezamenlijke inzet van iedereen is volgens mij dus echt nodig om het aantal besmettingen zo snel mogelijk in te perken. Mijn verwachting is dat onze verstandige inwoners het belang van deze maatregel inzien, en zich daarom ook in grote meerderheid aan de avondklok (willen) houden. Daarom mijn dank aan u allen, onze Voorster inwoners, voor uw inzet om het coronavirus (zo snel mogelijk) terug te dringen!

Digitale vergaderingen

Vergaderingen van medewerkers, collegeleden en raadsleden zijn bijna allemaal digitaal. We werken allemaal thuis, tenzij er een dringende noodzaak is om fysiek bij elkaar te komen. Naast de collegevergadering, had ik als voorzitter van de Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Cleantechregio, ook een landelijk overleg over het algemeen beeld van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft dit algemeen beeld, met adviezen voor het opstellen van de RES 1.0 medio dit jaar, gemaakt na het analyseren van de 30 ingediende RES-plannen.

Zaterdagmiddag nam ik, vanuit mijn studeerkamer, deel aan een digitaal partijcongres. Hierbij stelden we het landelijk Verkiezingsprogramma, lijsttrekker Liliane Ploumen en de 49 overige kandidaten vast voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart. Het was een bijzonder partijcongres dit jaar, omdat we werkten met filmpjes, zoom-boodschappen en digitaal stemmen. Ik realiseerde mij dat ik in deze coronatijd nog maar heel weinig in de auto zit, en heel veel achter mijn computerscherm!

Genieten in onze groene gemeente

In het afgelopen weekend moest ik met weemoed terugdenken aan de opening van de Voorster Dansdagen vorig jaar. Helaas, zijn er dit jaar, door corona, geen dansende en glunderende kinderen van verenigingen uit heel Nederland in de sporthal van SV Twello aan de Zuiderlaan.

Vanwege het mooie weer zag ik zondag, onder een zonnige hemel, veel wandelende mensen rond de recreatieplas Bussloo. Tot mijn genoegen zag ik ook dat het heringerichte (watergangen) riviertje de Fliert weer watervoerend is. Wat is het toch genieten in onze mooie groene gemeente!

Smakelijke samenwerking

Zaterdag genoten mijn vrouw en ik van een bijzondere maaltijd in coronatijd: een thuisbezorgde luxe hors d’oevre. Deze maaltijd is een gezamenlijke actie van Brasserie Restaurant Korderijnk in samenwerking met de Vrouwen van Nu Twello. Een goddelijke wijn van de zusters van Sint-Catharinadal maakte de maaltijd af. Dankzij deze mooie vorm van samenwerking is het dubbel genieten. Lekker smullen en ondertussen ook de lokale ondernemers steunen!

Randweg Twello in de raadsvergadering

De eerste digitale raadsvergadering in 2021, afgelopen maandagavond, had meteen een politiek belangrijk onderwerp: de Randweg Twello. Zowel de voorbereiding, de debatten als de stemmingen: het moet allemaal digitaal plaatsvinden. Er was maandagavond uitgebreid aandacht voor de recente ontwikkelingen in de coalitie, vanwege het (geamendeerde) raadsvoorstel van de Randweg in samenhang met de aanpak van een aantal overwegen. Het CDA maakt sinds dit weekend geen onderdeel meer uit van de coalitie met Gemeentebelangen en D66. Het college van burgemeester en wethouders ondergaat geen verandering. CDA-wethouder Harjo Pinkster blijft op persoonlijke titel, op verzoek van de collegepartijen, namelijk wel deel uitmaken van het college. Het is duidelijk dat het gebrek aan fysieke overleggen de situatie niet makkelijker maakt. Dinsdagavond is er gediscussieerd over het voorstel om verder te werken aan de plannen voor de Randweg Twello en de veiligheid rond een aantal overwegen in het kader van een landelijk verbeterprogramma overwegen (LVO project).

Met aandacht en respect

Gesloten scholen, winkels, horeca en sportkantines, en maar één persoon op bezoek. Al deze coronamaatregelen maken ons dagelijkse leven niet gemakkelijker. Gelukkig zijn er goede initiatieven, zoals de afhaalBieb en de extra service voor de niet fysieke leden waarbij de bibliotheek de uitgeleende boeken brengt en ophaalt. Volgens sommigen zijn dit druppels op een gloeiende plaat.

Er wordt gesproken over toenemende knelpunten. Vooral bij jongeren die het moeilijk hebben in deze coronatijd. De komende tijd geeft de gemeente in de media extra aandacht aan jongeren en mensen die het moeilijk hebben door de lockdown. Het doet mij goed om te lezen dat het Rijk voor de genoemde knelpunten extra financiële middelen uittrekt. Met een forse uitbreiding van het steun- en herstelpakket voor bedrijven en mensen die financieel in de knel zijn gekomen door corona. Daarom tot slot: houd de komende maanden moed, het komt, met aandacht en respect voor elkaar, uiteindelijk weer goed!

Burgemeester Jos Penninx