Woensdag 3 februari

Ruim een week met de avondklok van 21.00 uur zit erop. Dankzij de genomen maatregelen lijkt er nu toch echt sprake te zijn van een doorgaande daling van het aantal coronabesmettingen. Ondanks de Britse variant van corona is er toch een afname in het percentage met positieve testen. Naar aanleiding van deze doorgaande daling heeft het kabinet aangekondigd dat de kinderen in het basisonderwijs en de kinderdagverblijven vanaf 8 februari weer naar school kunnen gaan. Dit besluit is in het belang van de ontwikkeling van de kinderen genomen. Maar ook heel veel ouders/verzorgers, bedrijven en instellingen zijn heel blij met dit besluit. Hopelijk vormt deze eerste versoepeling het begin van een mooie, nieuwe, lente voor ons allemaal in 2021!

Dank voor de uitvoer van de maatregelen

Vanzelfsprekend was ik zeer benieuwd hoe de maatregel van de avondklok in onze gemeente zou verlopen. En ik was vooral ook benieuwd naar de reacties van de samenleving op de avondklok. Kijkend naar het geringe aantal processen verbaal van de politie in de afgelopen week, en het gedrag van jong tot oud, is de invoer van de avondklok in onze gemeente goed verlopen. Daarom bedank ik vandaag iedereen heel hartelijk voor de geweldige uitvoering van alle gevraagde maatregelen. Het is goed geweest dat de wijkagenten volop contacten hebben gelegd en het gesprek zijn aangegaan om de sfeer ‘achter de schermen’ te proeven. Net zoals veel ouders met hun kinderen en jongeren in gesprek zijn gegaan en beroep op hen hebben gedaan om (in groepsverband) geen domme dingen te doen. Ondanks de irritatie die de overheidsmaatregelen soms oproepen.

Raadsvergaderingen zonder persoonlijke ontmoeting

Vorige week schreef ik het al in mijn blog: de twee raadsvergaderingen stonden in het teken van de Randweg Twello, in samenhang met de mogelijke sluiting van overwegen op de spoorlijn Apeldoorn-Deventer en van de onbewaakte overwegen op de lijn Apeldoorn-Zutphen. De sfeer en de woordkeuze in de gemeenteraad was soms niet zoals we gewend zijn in de Voorster vergadercultuur. Naar mijn gevoel speelt, naast het gewicht van dit onderwerp, ook een rol dat leden van de gemeenteraad, het college en de medewerkers elkaar al lange tijd niet meer persoonlijk ontmoet hebben. Volgens mij doet een drankje, na een discussie in de gemeenteraad, wonderen in de onderlinge relaties. Dit punt heeft daarom volop mijn aandacht in de komende weken.

Digitale vergaderingen en bijeenkomsten

Ook in de afgelopen week heb ik weer veel digitale vergaderingen gehad. Zoals met de acht colleges van burgemeester en wethouders van de Cleantechregio. Het gespreksonderwerp was ieders kijk op de gezamenlijke ambities van onze regio in 2030. Het viel niet mee om echt goed over zo’n onderwerp in gesprek te gaan, met zo’n groot gezelschap vanachter de computer. Ook de raadsleden van de 8 gemeenten van deze Cleantechregio Stedendriehoek konden in een digitale bijeenkomst op maandagavond meedenken. Verder mocht ik de afgelopen week een digitale bijeenkomst voorzitten. Met ruim 50 wethouders van riviergemeenten lans de IJssel, Rijn, Waal en Maas spraken we over de (on)mogelijkheden om warmte en energie uit de stromende rivieren te halen. Deze optie is aanvullend op de lopende Regionale Energie Strategieën die gericht zijn op de opwekking van elektriciteit door zon en wind.

Interview voor radio LOV

Zaterdagmiddag had ik weer mijn tweewekelijkse interview voor de radio bij de Lokale Omroep Voorst (LOV). Centraal in deze uitzending stond vanzelfsprekend de gang van zaken rond het coronavirus. Ook dit keer heb ik mijn trots uitgesproken over de inzet en het gedrag van de Voorster inwoners. Er zijn zo veel mooie voorbeelden van aandacht voor elkaar, zowel in familieverband, als binnen verenigingen. En ik ben ook trots op het respect dat onze inwoners, ondernemers en verenigingen getoond hebben voor de afgekondigde maatregelen. Dit was onder andere zichtbaar bij de ruim opgezette weekmarkt Twello, waar ook aandacht was voor de online verkoopmogelijkheden van de marktkooplieden die nu niet op de markt kunnen staan. Ik ben er trots op burgemeester van de Voorsternaren te mogen zijn!

Verdrietig

Afgelopen week werd ik geïnformeerd over een brand bij zorginstelling Zozijn in Wilp. Hierbij is, ondanks de uitstekende inzet van het personeel van Zozijn, de politie en de brandweerkorpsen van Twello en Voorst, een bewoner overleden. Wat een verdrietig bericht voor alle betrokkenen!

Creatieve activiteiten tijdens de coronacrisis

In deze coronacrisis zijn er nauwelijks formele activiteiten voor mij als burgemeester. Deze weken geen bezoeken aan 60-jarige huwelijken, geen (nieuwjaars)recepties van verenigingen, en geen openingen van bijzondere tentoonstellingen of gebouwen. Bijzonder leuk waren de filmopnames in de grootste vergaderruimte in het gemeentehuis, afgelopen donderdag. Deze film is opgenomen in het kader van de beperkte activiteiten van de carnavalsverenigingen in 2021. Het resultaat zal te zien zijn vanaf 11 minuten over 11 op 11 februari 2021. Het is goed dat er creatief nagedacht wordt over leuke activiteiten die binnen de landelijke coronaregels passen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de organisatie, in samenwerking met Voorst Actief, van extra (sport)activiteiten in de voorjaarsvakantie.

Wandelweekend

In het afgelopen weekend genoten weer veel mensen van het mooie weer. Overal waren wandelaars te zien. Nu de horeca en winkels (bijna) allemaal gesloten zijn, er geen (sport)wedstrijden zijn, en bezoek aan vrienden en bekenden nauwelijks mogelijk is, biedt samen wandelen uitkomst. Zelf heb ik ook zaterdagmiddag heerlijk langs de (stijgende) IJssel gewandeld. Eerst de overtocht met de veerpont van Steenenkamer naar Deventer gemaakt. En daarna wandelend over de brug weer terug. Zondag heb ik een ronde over het recreatiegebied Bussloo gemaakt. Heel veel mensen zag ik, onder de stralende winterzon, stappen met (klein)kinderen en hond(en). Mooi dat de coronaregels goed in acht genomen worden! En fijn om te ervaren dat we zoveel ruimte hebben om heerlijk te wandelen in onze gemeente.

De dagen worden alweer langer, de coronacijfers dalen, de druk op het aantal bedden in de ziekenhuizen en de zorgverlening in de verpleeghuizen lijken stabiel. Het aantal vaccinaties stijgt. Daarom herhaal ik hier graag mijn mantra: houd samen moed, het komt weer goed!

Burgemeester Jos Penninx