Maandag 20 april, 2020

Het uitvoering geven aan het landelijk afgesproken beleid vanwege de coronacrisis is niet altijd makkelijk. Met als uitgangspunt de noodverordening van de veiligheidsregio, moeten er keuzes gemaakt worden om besmettingen met het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en het gewone leven zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Van veel mensen wordt het leven behoorlijk op de kop gezet door COVID-19.  Als gewoon familielid en als burgemeester heb ik dat de afgelopen dagen intens mogen ervaren.

 Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van mijn overleden vader. Welk afscheid is mogelijk binnen de huidige richtlijnen van het RIVM en de noodverordening. Het was een behoorlijke zoektocht met onze familie hoe we zo goed mogelijk invulling konden geven aan de afscheidsdienst. Kunnen we wel of niet opbaren, een condoleance houden? Hoe stellen we een requiemdienst samen waarbij maar 30 personen aanwezig mogen zijn?

Mijn vader was 75 jaar lid van het Gilde Sint Antonius en Sint Sebastianus uit Gemert en kreeg voor zijn verdiensten ook een Koninklijke onderscheiding. Familieleden en leden van het Gilde wilden natuurlijk allemaal een laatste eer bewijzen. Laten we bepaalde familieleden of 4 leden van mijn vaders gilde uit Gemert toe tijdens de dienst om hem de traditionele laatste gilde-eer te bewijzen? Een vendelier, het koningspaar met zilver en de hoofdman voor een toespraak? We hebben gekozen voor het gilde. Het was een waardig afscheid in een verder lege kerk. Mijn vader en moeder zouden trots hebben genoten van deze waardige uitvaart!
 

Op basis van mijn eigen ervaringen wil ik nog meer stilstaan bij het vele stille verdriet in onze samenleving omdat men elkaar niet meer fysiek mag ontmoeten. Bijvoorbeeld bij overlijden of feestelijke gebeurtenissen, vooral in verpleeghuizen. Voor dit stille verdriet moeten we allemaal persoonlijk aandacht hebben èn blijven vragen. Zodat mensen niet vereenzamen.

Als burgemeester vraagt vooral het zorgvuldig formuleren van allerlei coronamaatregelen en de handhaving hiervan mijn aandacht. Bijvoorbeeld bij de tijdelijke regels rondom de weekmarkt, campings en recreatieplassen. Op basis van gesprekken met ondernemers blijkt wel hoe lastig zij het soms vinden zich te houden aan landelijke regels. “Er is toch plek voldoende op onze camping burgemeester, wij kunnen en willen echt voldoen aan de 1,5 meter richtlijnen.” Hier wordt mij duidelijk dat de roep om verruimingsmogelijkheden toeneemt deze weken.

Nauwgezet overleg en het soms moeten bijstellen van eerder gemaakte afspraken horen bij verdere verruiming of beperkingen in de regelgeving. De bevordering van de gezondheid en het tegengaan van besmettingen, moet hierbij wel altijd het uitgangspunt zijn. Daarom vraag ik vanaf deze plek graag wederzijds begrip. Dit om met elkaar op dit moment het goede ook goed te doen. Voor en met elkaar werken vanuit ieders rol aan het algemeen belang. Daarbij is volgens mij goede communicatie ontzettend belangrijk. Zodat we op een eerlijke en open manier met elkaar in gesprek blijven ook al zijn we het misschien niet (helemaal) met elkaar eens.

Morgen is het 21 april. Ik ben met velen zeer benieuwd naar de persconferentie van het kabinet over de beleidsontwikkelingen voor de komende periode. Daarna zullen we ook regionaal vorm moeten geven aan de uitvoering van de landelijke afspraken.
Maar eerst is er vanavond mijn eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Voorst! Daarna is er ook het eerste Ronde Tafel Gesprek. Ik ben heel benieuwd naar het verloop. Of alles goed gaat met inloggen, het voeren van de gesprekken in het debat en het digitale stemmen. Ook benieuwd? Kijk dan vanavond om 19.30 uur live mee via voorst.raadsinformatie.nl

 

Burgemeester Jos Penninx is ook actief op Twitter. Volg hem op @jos_Penninx