Woensdag 17 maart

Vandaag publiceer ik alweer mijn 50e blog! In deze blog geef ik dus alweer bijna een jaar aandacht aan opmerkelijke ontwikkelingen en persoonlijke ervaringen, in coronatijd. Vandaag, 17 maart, is de slotdag van de landelijke verkiezingen. Dankzij een goede voorbereiding, van onder andere onze medewerkers en de door hen goed geïnstrueerde stembureauleden, kunnen de verkiezingen in onze stembureaus veilig doorgaan. Verder zag ik de afgelopen week een aantal mooie acties. Deze acties helpen ons om deze tijd, in afwachting van betere tijden rond het coronavirus, goed door te komen.

Voorbereiden op de verkiezingen

De afgelopen week stond volop in het teken van de voorbereidingen voor de landelijke verkiezingen. Dit was goed te zien in de raadszaal aan de Hietweideweg. Deze stond vol met tassen, dozen en stembussen. Alles moet, vanwege corona, extra veilig geregeld worden in de stembureaus. Denk hierbij aan duidelijk aangegeven looplijnen, ontsmettingsmiddelen en volop rode potloden (want die zijn nu voor eenmalig gebruik). Dit jaar hadden we op 15 en 16 maart vroegstembureaus in Voorst en Twello. En vandaag zijn er in de gemeente Voorst 18 stembureaus geopend. Deze stembureaus zijn met meer mensen bemand en zijn soms ook op andere locaties dan gebruikelijk.

We gaan vanavond om 21.00 uur op 2 extra locaties de binnengekomen briefstemmen tellen. De manier van tellen, bedacht door een (oud)medewerker van onze gemeente, passen we ook deze keer (iets aangepast) toe. Ik verwacht dat wij rond middernacht de uitslag van de gemeente Voorst hebben. Daarbij hoop ik natuurlijk dat er in onze gemeente een hoge opkomst is geweest. En dan vooral onder de zogenaamde ‘first-time voters’. Deze jongeren, 18 jaar oud die voor het eerst mogen stemmen, heb ik in een persoonlijke brief opgeroepen om van hun stemrecht gebruik te maken

Hart onder de riem voor jongeren

In de afgelopen week kregen ook alle Voorster leerlingen, in het voortgezet onderwijs, post vanuit de gemeente. Samen met wethouder Harjo Pinkster heb ik de jongeren een kaart gestuurd om hen een hart onder de riem te steken. We zijn trots op onze jongeren hier in de gemeente Voorst! Daarom hebben we ze een cadeautje gegeven. Op elke kaart staat een unieke code. Met deze code kunnen de jongeren thuis een Pathé-film naar keuze bekijken. Erg leuk dat wethouder Harjo Pinkster en ik hier veel leuke reacties op hebben ontvangen!

Officieel moment met Eva de Jong

Deze week maakte ik weer een officieel moment mee. Ik mocht, vanwege de regen in de hal van Brede school De Fliert, Eva de Jong als winnares van de Nationale Voorleeswedstrijd feliciteren en enkele leuke gemeentelijke presentjes aanbieden. Eva is leerling van groep 8 van OBS De Hietweide en zij won de wedstrijd hier in de gemeente Voorst die door Bibliotheek Brummen|Voorst georganiseerd is. Ik vond het leuk om van Eva te horen dat zij ook in de leerlingenraad van de school zit. Veel succes Eva, bij de provinciale wedstrijd!
Na afloop sprak ik nog even met schooldirecteur Ivo Gerritsen. Ivo gaf, net zoals Monique Rodenburg van CBS De OASE vorige week, inzage in de aanpak van de bassischolen om hun leerlingen en ouders passend te ondersteunen in coronatijd. We mogen wel heel trots zijn op het onderwijspersoneel!

Versoepelingen

Deze week is er sprake van meerdere versoepelingen. Kinderen tot 13 jaar kunnen weer naar zwemles, er zijn iets meer sportmogelijkheden voor volwassenen en er vinden weer examens en lessen voor (theorie)rijexamens plaats. Onze aandacht gaat vooral uit naar de verruiming voor het bezoeken van grotere winkels. In deze coronatijd zijn er grote verschillen tussen ondernemers die wel of niet getroffen worden door (de) corona(lockdown). In aanvulling op de landelijke maatregelen voor bedrijven en instellingen, kijken wij, in overleg met de lokale ondernemersverenigingen, in alle dorpen naar lokale steunmaatregelen voor ondernemers die het water tot aan de lippen staat.

Naar de kapper!

Afgelopen donderdag mocht ik, na 3 maanden, gelukkig weer naar de kapper. Gezellig in de stoel bij Frendz, knipte kapper Erick mijn lockdown-lokken weg. Vrijdag had ik een interessant gesprek met Martin Holleboom van de Expert in Twello. Deze lokale ondernemer vertelde over de kansen die ondernemers zien om in te spelen op de laatste ontwikkelingen. De invloed van aankopen via internet, maar vooral over de wijze waarop service en gastvrijheid een grote rol spelen bij de klantenbinding. Een voorbeeld hiervan ervaarde ik afgelopen zaterdag met een lekkere take-away maaltijd van Korderijnk in samenwerking met Vrouwen van Nu. Het is vooral nu belangrijk dat de gezamenlijke ondernemers samen een vuist maken. En ook dat zij samen willen werken aan de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum, zoals Twello Centrum. Hun spirit is een prachtig voorbeeld van echte ondernemers die kijken naar hun kansen. Zeker nu zij, en wij, uit de lockdown beginnen te komen.

Vergaderen

Vrijwel al mijn vergaderingen vinden nog steeds digitaal plaats. Vorige week dinsdag was er een uitzondering. De heidag met ons college van burgemeester en wethouders was coronaproof georganiseerd in de Vergaderfabriek in Teuge. Woensdagavond vond de tweede digitale cursus van Politiek Actief plaats. Deze avond, met ruim 30 enthousiaste deelnemers, stond in het teken van een digitaal bezoek aan de fractiekamers. Ondanks dat het een interactieve en zeer informatieve avond was, hoorde ik in de digitale nazit toch een verzuchting dat een fysieke ontmoeting de cursus nog leuker zou hebben gemaakt.

De vergaderingen van de gemeenteraad blijven voorlopig digitaal plaatsvinden. Ook het Rondetafelgesprek afgelopen maandagavond vond plaats via Teams. Deelnemers en insprekers spraken via een videoverbinding, vooral over de Startnotitie Transitievisie Warmte. Over politiek gesproken: misschien kunnen we na afloop van de verkiezingen vaststellen of de wijze van debatteren en campagnevoeren, via social-media, van invloed is geweest op deze verkiezingen voor de Tweede Kamer. Als u dit nu leest, en u vandaag nog niet gestemd heeft, dan roep ik u graag op dit alsnog te doen. Kom stemmen en maak gebruik van uw democratisch recht!

De cijfers van de coronabesmettingen lijken de laatste week op te lopen, ook door de Britse variant van het virus. Gelukkig nog zonder een evenredige stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Ik hoop dat de situatie voor het zorgpersoneel beheersbaar blijft. En ik hoop dat het Kabinet de komende week goed en helder nieuws kan aankondigen over verdere versoepelingen vanaf Pasen. Op die manier wordt het, met een goed toekomstperspectief, voor ons allen wat gemakkelijker om de maatregelen voorlopig goed vol te houden. En ik hoop dat we met z’n allen volhouden, met aandacht en respect voor elkaar! Deze 50e blog sluit ik graag weer af, door mijn oproep aan iedereen te herhalen: houd moed en doe goed!

Burgemeester Jos Penninx